Övervakning av avloppsvatten används i nytt akademiprojekt för att identifiera faktorer kopplade till befolkningens hälsa

Utgivningsdatum 31.1.2024 10.50 | Publicerad på svenska 8.2.2024 kl. 15.02
Nyhet

Projektet MiWaGen har inletts i ett samarbete mellan Tammerfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Syftet är att ta fram en kostnadseffektiv metod för att få fram infektionsepidemiologisk hälsoinformation och undersöka befolkningens hälsa. Övervakning av avloppsvatten möjliggör en omfattande övervakning av kännetecken för sjukdomar och identifiering av sjukdomar på befolkningsnivå. 

I MiWaGen-projektet undersöks sambanden mellan helgenomet, det vill säga samtliga gener, hos mikroberna i avloppsvattnet och ortsspecifika hälsouppgifter.

"Övervakning av avloppsvattnet har blivit ett nytt epidemiverktyg för övervakning av smittsamma sjukdomar, eftersom man med hjälp av övervakningen kan upptäcka förändringar på befolkningsnivå", säger projektkonsortiets ledare Sami Oikarinen från Tammerfors universitet. 

Tidigare har övervakning av avloppsvattnet använts till exempel för att följa antalet coronavirusfall.

"Vårt tidigare WastPan-akademiprojekt mellan Tammerfors universitet, THL och Helsingfors universitet visade att mängden coronavirus i avloppsvattnet hade ett samband med antalet coronafall per område", säger Oikarinen.

I den studie som nu inletts används hälsoregisteruppgifter samt de gensekvenser, alltså genetiska koder, som mikroberna i avloppsvattenproverna innehåller och med hjälp av vilka man kan identifiera mikroberna. Utöver de nya gensekvenser som ska samlas in används redan tidigare insamlade prover i projektet.

"Provtagningen inom projektet ska göras vid avloppsreningsverken i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo varje månad 2024. Dessutom tar vi prover från mindre områden i Kuopio och Tammerfors", säger delprojektledare Tarja Pitkänen från Institutet för hälsa och välfärd. 

För att fastställa den ärftliga risken för sjukdomar används bioinformatiska och datavetenskapliga metoder, till exempel maskininlärning. Att övervaka spridningen av sjukdomar är avgörande för att förebygga, ingripa i och hantera epidemier.

MiWaGen-konsortieundersökningen leds av forskningsgruppen för miljöhälsa vid Tammerfors universitets fakultet för medicin och hälsoteknologi. I konsortiets delprojekt deltar forskningspersonal från avdelningarna för hälsosäkerhet och för folkhälsa och välfärd vid THL. Projektet omfattas av den finansiering som beviljas av Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö. Tammerfors universitets och THL:s gemensamma projekt ska fortsätta till slutet av augusti 2027.

Mer information:

Sami Oikarinen
Universitetsforskare, MiWaGen-konsortiets ledare, Tammerfors universitet
0503281500
[email protected] 

Tarja Pitkänen
Ledande expert, MiWaGen-konsortiets delprojektledare, THL
0295246315
fornamn.efternam@thl.fi 

Läs om projektet på Tammerfors universitets webbplats (på finska) 

Läs om projektet på THL:s webbplats (på finska)
 

Miljöhälsa Ympäristöterveys tutkimusohjelma4terveysturvallisuus vesi - Ympäristöterveys