Uusi eurooppalainen tutkimus pyrkii ehkäisemään muistin heikentymistä uutta teknologiaa, kuten tekoälyä hyödyntäen

Julkaisuajankohta 16.3.2021

Vanhus käyttää älypuhelinta.

Uusi eurooppalainen LETHE-tutkimus pyrkii aiempaa paremmin ennustamaan muistisairauksien kehittymistä ja ehkäisemään ikääntyvien muistin heikentymistä. Hankkeessa hyödynnetään uusia teknologisia menetelmiä, kuten tekoälyä ja koneoppimista. Nelivuotinen hanke on juuri alkanut.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima suomalainen FINGER-tutkimus osoitti, että terveellisillä elintavoilla voidaan ehkäistä muistin heikentymistä ikääntyneillä. FINGER-tutkimuksessa havaittiin, että liikunnan lisääminen, terveellinen ruokavalio, muistiharjoittelu ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentäminen edesauttavat muistin säilymistä. LETHE-tutkimuksessa tullaan hyödyntämään  FINGER-tutkimuksen tuloksia.  

LETHE-tutkimushankkeessa on mukana 15 yhteistyökumppania yhdeksästä eri Euroopan maasta. Hanketta koordinoi itävaltalainen FH JOANNEUM University of Applied Sciences.

THL osallistuu ennustemallien kehittämiseen ja uuden elintapatutkimuksen toteuttamiseen

THL osallistuu hankkeessa muistisairauksia ennustavien mallien kehittämiseen useiden eri eurooppalaisten muistitutkimusten aineistoja  hyödyntäen. Tutkimuksessa käytetään tekoälyä ja koneoppimista. 

Hankkeessa toteutetaan lisäksi uusi muistin heikentymistä ehkäisemään pyrkivä tutkimus, jossa käytetään FINGER-tutkimuksessa toteutettua elintapoihin vaikuttavaa ohjausta sekä hyödynnetään elintapamuutosten tukena uutta teknologiaa, kuten mobiilisovelluksia ja virtuaalilaseja. Tutkimus toteutetaan Suomessa, Ruotsissa, Itävallassa ja Italiassa. Siihen kutsutaan mukaan ikääntyviä henkilöitä, joilla riski muistin heikentymiseen on suurentunut. 

“Nykyteknologian mukaan ottaminen avaa uusia mahdollisuuksia toteuttaa tehokasta ja yksilöllistä elintapaohjelmaa muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi”, toteaa tutkimuspäällikkö Tiia Ngandu.

“Koronavirusepidemia on korostanut tarvetta löytää työkaluja, jotka tukevat elintapamuutoksia silloinkin, kun ihmisten tapaaminen ei ole mahdollista”, hän jatkaa.

Tutkimusta rahoittaa EU:n Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatiorahasto (sopimusnumero 101017405).

Lisätietoja:

Tiia Ngandu
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7716
[email protected]

Katri Hemiö (paikalla ma 22.3. alkaen)
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 8648
[email protected]

LETHE-tutkimus (Yksilöllistetty teknologiaa hyödyntävä ennuste- ja interventiomalli muistisairauksien tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi)

LETHE-project

FINGER-tutkimushanke

Elintavat ja ravitsemus Ikääntyminen Kansantaudit Pääsivusto tutkimusohjelma3hyte - thlfi