Uusi verkosto kokoaa luonnon ja terveyden suhdetta tutkivat yhteen

Julkaisuajankohta 23.4.2024 11.52
Uutinen

Luonnon ja terveyden suhteen tutkimus on monitieteistä, mutta keskustelua ja yhteistyötä eri tieteenalojen välillä on tähän mennessä ollut vähän. Tähän tarpeeseen on nyt perustettu uusi Luonto ja terveys -tutkimusverkosto (LuontoTerVe).

Verkoston tavoitteena on paitsi lisätä tutkijoiden välistä vuoropuhelua, myös välittää tutkittua tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Laajempana tavoitteena on parantaa suomalaisen luonnon tilaa sekä edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

”Keskusteluissamme on pidetty tärkeänä planetaariseen terveyden mukaista ajatusta siitä, että ihmisen terveyttä ei voi laajassa mittakaavassa erottaa luonnon tilasta. Tutkimustieto auttaa ymmärtämään ihmisen ja luonnon riippuvuutta toisistaan, ja näin löytämään ratkaisuja yhteiskuntamme ongelmiin,” sanoo THL:n erikoistutkija Tytti Pasanen.

Tällä hetkellä verkoston toiminnassa on mukana noin 90 tutkijaa yli 20 organisaatiosta, joihin kuuluu muun muassa valtion tutkimuslaitoksia, yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja järjestöjä.

Luontoon ja terveyteen liittyvistä meneillään olevista tutkimushankkeista Pasanen on koonnut tietoa Sitran sivuilla julkaistuun blogiin:

Millaista luonnon ja terveyden tutkimusta Suomessa tehdään? (Sitra) 

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi tunnistaa ihmisen olevan osa luonnon kokonaisuutta

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi tarkoittaa, että ihmisen ja muun luonnon terveys ja hyvinvointi ovat riippuvaisia toisistaan: 

  • Ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kaikkialla, toisaalta säilyvä luonto tarjoaa mahdollisuuden positiivisen terveyden- ja hyvinvoinnin ylläpitoon.
  • ihmiset ja yhteiskunnat vaikuttavat toimillaan maapallon tilaan ja sen toimintaan.

THL ehdottaa vaikuttamistavoitteissaan, että planetaarisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen nostetaan päätöksenteon ytimeen. 

Planetaarinen terveys ja hyvinvointi 

Lisätietoja

Tytti Pasanen
erikoistutkija
THL
p. 029 524 6114
[email protected]

Ympäristöterveys Ympäristöterveys ilmastonmuutos - Ympäristöterveys