Vammaispalveluja on yhtenäistetty – työ rakennemuutoksen jälkeen vasta alussa

Julkaisuajankohta 31.5.2024 10.20
Uutinen

Vammaispalvelujen järjestäminen hyvinvointialueilla on ollut haasteellista ensimmäisen toimintavuoden aikana. Eniten ongelmia on ollut peruspalvelujen turvaamisessa ja pulaa on sekä henkilöstöstä että rahoituksesta. Palveluiden järjestämisen tapoja on kuitenkin saatu yhtenäistettyä.

Vammaispalvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Ensimmäisen vuoden aikana hyvinvointialueilla on ollut eniten ongelmia terveydenhuollon ja kuntien sivistystoimeen liittyvien peruspalvelujen turvaamisessa vammaisille ihmisille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvitti vammaispalvelujen rakentumista uusilla hyvinvointialueilla haastattelemalla hyvinvointialueiden vammaispalvelujen johtajia syksyllä 2023. Selvityksen perusteella vammaispalvelujen organisoituminen vaihtelee alueittain. Hyvinvointialueiden itsehallinto mahdollistaa monenlaisia ratkaisuja.

Erityishuoltopiirien lakkauttaminen ja erityishuollon siirtymisen onnistuminen hyvinvointialueille vaihtelee maan eri osissa. Asuntoja ja asumispalveluja on lähes kaikilla alueilla tarpeisiin nähden riittämättömästi. Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lomahoidon järjestäminen yhteistyössä kuntien sivistystoimen kanssa on aiheuttanut huomattavasti lisätyötä usealla hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueilla on kuitenkin onnistuttu yhtenäistämään vammaispalvelujen järjestämisen toimintatapoja sekä asiakassuunnitelmien laatimisen ja palveluiden myöntämisen periaatteita. Lisäksi palvelu- ja asiakasprosesseja on työstetty yhdenvertaisemmiksi aikaisemman kuntavaihtelun sijaan. 

Haastattelujen perusteella vammaispalveluissa tehdään eniten yhteistyötä ikääntyneiden palvelujen ja lastensuojelun kanssa. Integraatio ei ole vielä edennyt toivotusti perus- ja erityispalvelujen välillä.

”Rakennemuutoksen toteuttaminen vie aikaa, nyt olemme vasta alussa. Jatkossa myös asiakkaiden näkökulma tulisi selvittää vammaispalvelujen toimivuuteen hyvinvointialueilla”, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Elina Lindström.

Vammaispalvelujen haasteena pula rahoituksesta ja henkilöstöstä

Haastattelujen mukaan hyvinvointialueilla on pulaa sekä henkilöstöstä että rahoituksesta. Sosiaalityöntekijöiden saatavuus on heikko useimmilla alueilla, ja vain muutama alue on pystynyt täyttämään virat kohtuullisesti. Sosiaaliohjaajien rekrytointi on sen sijaan onnistunut paremmin.

Hyvinvointialueille asetetut säästövaatimukset kohdistuvat myös vammaisiin henkilöihin ja vaatimuksia erityisen kalliiden palvelujen vähentämisestä on esitetty. 

Vammaispalvelujen toimintakulut vaihtelevat merkittävästi hyvinvointialueittain. Vuonna 2022 kokonaiskulut olivat noin 2,5 miljardia euroa. Suurimmat kulut asukasta kohden olivat Etelä-Savossa, Satakunnassa ja Lapissa, kun taas pienimmät olivat Vantaan ja Keravan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla.

”Säästövaatimusten paineissa on syytä muistaa, että suurin osa vammaispalveluista kuuluu subjektiivisiin oikeuksiin, joten niitä on järjestettävä yksilöllisen tarpeen mukaisesti”, toteaa THL:n erityisasiantuntija Päivi Hömppi.

Vammaispalveluista tarvitaan tietoa johtamisen tueksi

Selvitystyön aikana tuli ilmi, että hyvinvointialueilla puuttuu tiedolla johtamiseen tarvittavia aineistoja vammaispalvelujen määrälliseen ja laadulliseen vertailuun.

Vammaispalvelujen toimintaa hyvinvointialueaikana ovat vaikeuttaneet myös sosiaalitoimen lukuisat asiakastietojärjestelmät tai siirtymiset yhteiseen järjestelmään. Nämä ovat muun ohella estäneet tarkkojen vammaispalvelujen asiakasmäärien saamisen järjestelmistä.

”Hyvinvointialueet ovat aloittaneet tilastoihin liittyvän yhteiskehittämisen tilastotyöpajoissa keväällä 2024. Näissä on selvitetty muun muassa sitä, minkälaista tilastotietoa vammaispalveluista jatkossa tarvittaisiin. Tätä työtä on syytä jatkaa”, toteaa THL:n johtava asiantuntija Päivi Nurmi-Koikkalainen.

Vammaisuuden ja erityisesti vammaispalvelujen näkyvyyttä hyvinvointialueiden suunnitelmissa ja rakenteissa selvitettiin osana Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ‒tutkimuskokonaisuutta syksyllä 2023. 

Lisätietoa

THL:n työpaperi: Vammaispalvelut hyvinvointialueilla syksyllä 2023

Yhteystiedot

Elina Lindström
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 8315
sähköposti: [email protected]

Päivi Hömppi
erityisasiantuntija
THL
puh. 029 524 7875
sähköposti: [email protected]

Päivi Nurmi-Koikkalainen
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7454
sähköposti: [email protected]

Sote-palvelujen johtaminen Vammaispalvelujen käsikirja Vammaisuus tutkimusohjelma2sote vammaispalvelut