Vanhuspalveluiden lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen yltävien yksiköiden määrä edelleen kasvanut – asiakasmäärä pysynyt vakaana

Julkaisuajankohta 8.2.2024 7.23
Tiedote

Vanhuspalvelulain mukaiseen henkilöstömitoitukseen yltää jo 95 prosenttia ympärivuorokautisen hoivan toimintayksiköistä. Tieto käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurannasta, joka tehtiin lokakuussa 2023.

Seurantahetkellä lakisääteinen henkilöstömitoitus oli 0,65 välitöntä asiakastyötä tekevää työntekijää asiakasta kohti. Myös 0,7 mitoitukseen yltäneiden toimintayksiköiden osuus on jatkanut kasvuaan. 

Iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa oli THL:n seurantatietojen mukaan lokakuussa 2023 keskimäärin 51 900 asiakasta 1 786 toimintayksikössä. Määrä nousi hieman toukokuun seurannasta, jolloin oli keskimäärin 51 500 asiakasta 1 798 toimintayksikössä. 

”Vanhuspalvelulain mukainen henkilöstön vähimmäismitoitus nousi huhtikuussa 2023 0,65 työntekijään asiakasta kohden, ja tilanne näyttää lokakuun seurantatietojen osalta hyvältä. Yksiköihin on seurantatiedosta päätellen saatu palkattua lisää henkilöstöä, ja kokonaisuudessaan henkilöstömäärä on noussut 1 200 työntekijällä. Asiakasmäärissä seurannan mukaan on vakaa tilanne”, sanoo THL:n johtava tutkija Hanna Alastalo.

Pylväsdiagrammissa on kuvattu vanhusten ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden henkilöstömitoitus vuosina 2020–2023.
Ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden henkilöstömitoitus vuosina 2020–2023. Lakisääteinen henkilöstömitoituksen nousu on tapahtunut asteittain. Vuonna 2020 se oli 0,5 ja vuonna 2021 vähintään 0,55 ja vuonna 2022 vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden. Vuoden 2023 huhtikuusta lähtien mitoitus oli 0,65 työntekijää asiakasta kohti.

THL seuraa lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista puolivuosittain erilliskyselyllä. Seurannassa yksiköt tallentavat itse työtuntitietonsa ja asiakasmäärän THL:n tietokantaan. Yksiköt vastaavat annettujen tietojen oikeellisuudesta. THL laskee tallennetuista työaikatiedoista mitoituksen vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla kaikille toimintayksiköille. 

Toteutunut henkilöstömitoitus -tietokannassa aiempaa laajemmat tiedot

THL:n tuottamassa toteutunut henkilöstömitoitus -tietokannassa julkaistaan nyt aiempaa laajemmat tiedot. Aikaisemman henkilöstömitoitustiedon lisäksi tietokannasta on nähtävillä esimerkiksi tieto toimintayksiköiden seurantaan vastaamisesta, laskennallisesta henkilöstömäärästä sekä välittömän työn osuuksista. 

”Pyrimme antamaan keräämämme tiedot mahdollisimman laajasti yhteiskunnan käyttöön. Laajemmat tiedot auttavat organisaatioita arvioimaan toimintaansa suhteessa muihin. Tietoja voidaan hyödyntää myös valvonnan ja päätöksenteon tarpeisiin hyvinvointialueella. Samalla asiakkaille ja omaisille tarjotaan nykyistä kattavampi mahdollisuus vertailla alueensa toimijoita,” sanoo THL:n hankekoordinaattori Saana Saske.

Lisätietoa

Lakisääteisen mitoituksen alittaneiden toimintayksiköiden lista (pdf 202 kt)

Toteutunut henkilöstömitoitus -tietokanta

Vanhuspalvelujen tila -seurannan tulokset

Vanhuspalvelujen tila -seuranta

Yhteystiedot

Hanna Alastalo
johtava tutkija
THL
puh. 029 524 8609
[email protected]

Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen