Kansainvälisen toiminnan linjaukset

Kuviossa tiivistelmä sivun sisällöstä.

Kansainvälisellä yhteistyöllä on keskeinen rooli asiantuntijoidemme jokapäiväisessä työssä. THL tekee laajaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla. Osallistumme myös tietovarantojen kehittämiseen Suomelle strategisesti tärkeissä asioissa. 

Laitoksen kansainvälinen toiminta määräytyy eduskunnan erillisen säädöksen mukaan.

Henkilöstöstrategiamme tukee laitoksen kansainvälistä ulottuvuutta: THL kannustaa asiantuntijoitaan osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön uransa kaikissa vaiheissa. Toivotamme kansainväliset asiantuntijat tervetulleiksi työskentelemään meille.

Vahvistamme kansainvälistä verkostoamme organisoimalla vuosittain kymmeniä kansainvälisten asiantuntijoiden vierailuja ja järjestämällä koulutuksia.

THL tukee alansa ministeriöitä

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomen kansainvälisestä yhteistyöstä ja kansainvälisistä sitoumuksista alalla. THL on ministeriön alainen riippumaton asiantuntijalaitos. 

Laitoksen tehtävänä on edistää väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, ehkäistä sairauksia ja sosiaalisia ongelmia sekä kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa.

Kansainvälisessä toiminnassamme noudatetaan Suomen hyväksymiä kansainvälisiä sopimuksia sekä erityisesti ulkoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kansallisia ohjeita.

THL avustaa ministeriöitä kansainvälisissä asioissa muun muassa: 

  • antamalla lausuntoja
  • tekemällä arviointeja
  • tarjoamalla asiantuntemusta. 

Annamme asiantuntijalausuntoja myös Euroopan komission ja Euroopan parlamentin jäsenille sekä seuraamme kansainvälistä terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa ja vaikutamme siihen.

Lisäksi hoidamme useita viranomaistehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi tilastointiin, rekistereihin ja WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön täytäntöönpanoon.

Olemme sitoutuneet Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja edistämme niitä toimimalla aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kehitysyhteistyössä. Osallistumme alan osaamisen vientiin ja tuontiin, levitämme suomalaista tutkimustietoa ja kehitysosaamista ulkomaille ja tuomme kansainvälistä osaamista Suomeen.