WHO:n yhteistyökeskukset

WHO:n kansainväliset yhteistyökeskukset ovat esimerkiksi tutkimuslaitoksia ja yliopistoja, jotka WHO:n pääjohtaja on nimennyt toteuttamaan järjestön ohjelmia tukevia toimia. Tällä hetkellä Maailman terveysjärjestöllä on yli 800 yhteistyökeskusta yli 80 jäsenvaltiossa.

THL:n alaisuudessa toimii kaksi WHO:n yhteistyökeskusta. Keskukset ovat tärkeä väylä asiantuntijatiedon jakamiseen ja maailmanlaajuiseen yhteistyöhön.

Alkoholipolitiikan toimeenpanon ja arvioinnin yhteistyökeskus

WHO Collaborating Centre on Alcohol Policy Implementation and Evaluation:

  • edistää WHO:n globaalin alkoholistrategian arviointia ja tukee WHO:ta strategian toimeenpanossa
  • tutkii eri maiden alkoholipoliittisia toimenpiteitä ja kehittää indikaattoreita toimenpiteiden tehokkuuden mittaamiseen

Yhteistyökeskuksen verkkosivut (englanniksi)

Kroonisten tautien ehkäisyn, terveyden edistämisen ja terveysseurannan yhteistyökeskus

WHO Collaborating Centre for Noncommunicable Disease Prevention, Health Promotion and Monitoring: 

  • tukee WHO:ta ja sen jäsenmaita tarttumattomien tautien ehkäisyn ja hoidon strategiatyössä
  • tarjoaa asiantuntijatukea WHO:n jäsenmaille terveyskäyttäytymisen ja tarttumattomien tautien riskitekijöiden seurannan toteuttamisessa 
  • tarjoaa asiantuntijatukea ja konsultaatiota “Terveys kaikissa politiikoissa” -periaatteen mukaisten tavoitteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa

Yhteistyökeskuksen verkkosivut (englanniksi)