Tuki ja turvallisuus

Tehtävämme on varmistaa edellytykset toimivaan arkeen ja tehokkaaseen sekä turvalliseen työhön. Yksikkö huolehti laitoksen kokonaisturvallisuuden, riskienhallinnan ja varautumisen toteutumisesta.

Toimivat ja asiakaslähtöiset tukiprosessit ja -palvelut sekä laitoksen moninaisia tarpeita ja työhyvinvointia tukevan työympäristön ja toimitilojen järjestäminen ovat yksikön ydintoimintoja. Yksikkö myös tuottaa palveluita laitoksen laboratoriotoiminnalle sekä muille erityistoiminnoille ja huolehtii laitoksen näytehallinnasta.

Yksikköön kuuluvat tiimit

  • Työympäristö
  • Turvallisuus
  • Laboratoriopalvelut ja näytehallinta

Yhteystiedot

Meri Louhi
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 8446
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tuki ja turvallisuus -yksikkö
PL 30
00271 Helsinki