Kehittäminen ja ohjaus

Kehittäminen ja ohjaus -yksikkö tuottaa, kehittää ja toimeenpanee THL:n toiminnan ja johtamisen tueksi asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja työkaluja.

Yksikkö

 • vastaa THL:n strategia- ja ennakointityöstä sekä toimintapolitiikasta ja laatutyöstä
 • koordinoi ja toimeenpanee THL:n toiminnan suunnittelu-, seuranta- ja arviointiprosesseja 
 • koordinoi THL:n tulosohjausta
 • kehittää ja toimeenpanee THL:n salkkujohtamista ja salkunhallintaa
 • hoitaa THL:n kehittämistoimistoa, jossa tuetaan laitoksen projekti- ja palvelutoimintaa ja näihin liittyvää johtamista
 • tukee palveluiden jatkuvuuden ja elinkaaren hallintaa sekä vastaa kysynnän hallintaan liittyvien toimintamallien kehittämisestä
 • vastaa saavutettavuuden edistämisestä THL:ssa
 • tarjoaa tukea TKI-toiminnan johtamiseen ja rahoitushakuihin
 • koordinoi THL:n TKI-tukipalveluita
 • tarjoaa kansainvälisten asioiden asiantuntijuutta
 • toteuttaa kansainvälisiä kehittämishankkeita
 • tuottaa THL:n keskitettyjä palveluja kuten tiedonhaku- ja kirjastopalveluja, kirjaamopalveluja ja johtamisen tukipalveluja.

Yksikköön kuuluvat tiimit

Yhteystiedot

Maria Ojaluoma
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 7192
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kehittäminen ja ohjaus -yksikkö
PL 30
00271 Helsinki