Outi Lyytikäinen

Virkanimike: tutkimusprofessori 
Puh: 029 524 8783 
Sähköposti: [email protected] 

Tutkin hoitoon liittyviä infektioita ja niiden esiintymistä. Hoitoon liittyvät infektiot ovat kasvava kansanterveysongelma väestön ikääntyessä. Infektiot voivat esiintyä myös epidemioina, joiden tutkiminen kuuluu myös työhöni.  

Teemme säännöllisesti kartoituksia erikoissairaanhoidon ja pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten infektioasiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää parempia menetelmiä ongelma-alueiden tunnistamiseen.

Vuonna 2005 teimme valtakunnallisen hoitoon liittyviä infektiota kartoittavan prevalenssitutkimuksen suomalaisissa akuuttisairaaloissa. Aineistoa täydennettiin muista rekistereistä. Näin saimme ensimmäistä kertaa tietoa, kuinka moni potilas Suomessa saa vuosittain hoitoon liittyvän infektion ja kuinka moni menehtyy siihen. Lisäksi arvioimme niin kutsuttujen sairaalabakteerien merkitystä tautitaakkaan.

Olipa kyseessä epidemiaan tai jatkuvaan seurantaan liittyvä tutkimus, on tärkeää, että tutkimusryhmä on moniammatillinen. Näin taataan, että tutkimustuloksia sovelletaan varmimmin käytännön torjuntatyöhön ja potilasturvallisuuden parantamiseksi.

Asiantuntemus

 • hoitoon liittyvät infektiot ja niiden ehkäisy
 • mikrobilääkeresistenssin seuranta ja torjunta 
 • infektioepidemiologia (seuranta ja epidemiaselvitykset)

Päätehtävät

 • infektiotautien seurantaa kehittävä tutkimus
 • EPIET-koulutusohjelman ohjaaja Suomessa
 • väitöskirjatyöntekijöiden ohjaus
 • sairaalainfektio-ohjelman (SIRO) tiimin vetäjä 1998–2022

Koulutus

 • 2001, sisätautiopin dosentti, Helsingin yliopisto 
 • 1999, sairaalahygienian erityispätevyys, Suomen Lääkäriliitto
 • 1998, infektiosairauksien erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 1997, LT, Helsingin yliopisto
 • 1992, sisätautien erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
 • 1984, LL, Helsingin yliopisto
 • 1995–1997, Euroopan kenttäepidemiologian koulutusohjelma (EPIET, European Programme for Intervention Epidemiology Training), Robert Koch Instituutti, Berliini, Saksa

Käynnissä olevat projektit

 • hoitoon liittyvien infektioiden seurannan kehittäminen 
 • mikrobilääkeresistenssin seurannan kehittäminen
 • veriviljelypositiiviset infektiot
 • COVID-19-infektioiden torjuntakäytäntöjen toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä
 • influenssaseurannan kehittäminen 

Edustukset

 • mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen asiantuntijaryhmä
 • kansallinen pandemian varautumissuunnitelman päivitys
 • asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelma
 • infektioepidemiologian edustaja useissa Euroopan tautikeskuksen (ECDC) asiantuntijaryhmissä 2005–2022