Infektiotautien torjunta ja rokotukset

Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikkö

  • ohjaa, tukee ja kehittää infektiotautien kansallisia seurantajärjestelmiä sekä kansallista rokotusohjelmaa
  • seuraa ja arvioi infektiotautien esiintyvyyttä ja infektiouhkia sekä rokotteiden väestötason vaikutuksia
  • tukee ja tarvittaessa tekee epidemiaselvityksiä sekä laatii infektiotautien kansallisia torjuntaohjeita
  • hankkii ja jakelee kansallisen rokotusohjelman rokotteet
  • järjestää kansallista ja kansainvälistä koulutusta infektiotautien seurannasta ja torjunnasta sekä rokotuksista
  • toimii osana kansainvälistä infektiotautien seurannan ja torjunnan viranomaisverkostoa (Euroopan tautikeskus ECDC, Maailman terveysjärjestö WHO).

Yhteystiedot

Anna Katz
yksikönpäällikkö, johtava asiantuntija
puh. 029 524 7424
sähköposti: [email protected]

Postiosoite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikkö
PL 30
00271 Helsinki