Arctic Water Excellence (AWE)

Kesto:

1.9.2023–31.12.2025

Vastuuyksikkö:

Asiantuntija-mikrobiologia

AWE-hankkeessa haetaan vastauksia veteen liittyviin haasteisiin. Nämä haasteet rajoittavat tai jopa estävät teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Tavoitteet

AWE-hankkeen tavoitteena on edesauttaa uusien teknologioiden kehittymistä, pilotointia ja jalkautumista käytäntöön erityisesti vesi-intensiiviseen teollisuuteen ja vesihuoltosektorille yhteistoiminnassa tutkimuslaitosten, alalla toimivien yritysten sekä teollisuuslaitosten kanssa. Toiminnalla pyritään osaltaan edistämään uusien innovaatioiden sekä uuden liiketoiminnan muodostumista alalle tukien mm. alalla toimivien pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä.

Toteutus

THL:n osahankkeessa kehitetään ja testataan uusia menetelmiä, joilla kuvataan kaivosten bioliuotusprosessin mikrobiologiaa.

Yhteistyökumppanit

  • Savonia-AMK (koordinaatio)
  • GTK
  • LUT
  • XAMK
  • VTT
  • Oulun yliopisto

Rahoitus

Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR)

Yhteystiedot

Ilkka Miettinen
Vesimikrobiologian laboratorio
Asiantuntijamikrobiologiayksikkö
PL 95, 70701 Kuopio
puh. 029 524 6371

Euroopan unionin osarahoittama