Autism and Prenatal Endocrine Disruptors (A-PED)

Kesto:

01.09.2019 - 31.08.2022

Vastuuyksikkö:

Ympäristöterveys

Muualla verkossa:

Tässä kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa tutkittiin väestötasolla raskauden aikaisen hormonihäirikköaltistumisen osuutta autismikirjon häiriön etiologiassa.

Tavoitteet

Tavoitteena oli

  • Selvittää, onko äidin raskauden aikainen seerumin hormonihäirikköpitoisuus yhteydessä syntyvän lapsen autismikirjon häiriöön
  • Selvittää, vaikuttaako syntyvän lapsen sukupuoli tähän yhteyteen
  • Selvittää, selittääkö äidin raskauden aikainen seerumin hormonihäirikköpitoisuus yksilöllistä vaihtelua syntyvän lapsen autismikirjon häiriön vakavuudessa

Toteutus

Ruotsalaiseen biopankkiin tallennetuista äitien seeruminäytteistä analysoitiin hormonihäiriköiden pitoisuuksia. Rekisteritietojen avulla pitoisuustieto yhdistettiin tietoon syntyneiden lapsien autismikirjon häiriön statuksesta.

Yhteistyökumppanit

  • Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA 
  • Lund University, Sweden

Rahoitus

  • National Institutes of Health (NIH)

Yhteystiedot

Panu Rantakokko
erikoistutkija
029 524 6395
panu.rantakokko(at)thl.fi