BEST-COST: Burden of disease based methods for estimating the socio-economic cost of environmental stressors

Kesto:

01.01.2023–31.12.2026

Vastuuyksikkö:

Ympäristöterveys

Muualla verkossa:

BEST-COST on kansainvälinen hanke, jonka päätavoitteena on kehittää ympäristöriskitekijöiden sosioekonomiseen kustannusarviointiin liittyviä menetelmiä.

Tähän pyritään

  1. lisäämällä taloudellisen- ja terveysmallinnuksen käyttöä EU:n ja kansallisten viranomaisten politiikkavaikutusten arvioinneissa ja politiikan arvioinnissa, sekä
  2. edistämällä harmonisoitujen ja yhteisymmärrykseen perustuvien väestön terveyden, elämänlaadun ja taloudellisten mittareiden käyttöä integroivissa ympäristöriskitekijöiden sosioekonomisissa arvioinneissa sekä liittyvien politiikkatoimien terveys- ja kustannushyötyvaikutusten arvioinneissa Euroopassa.

Rahoitus

Horizon Europe

Yhteystiedot

Heli Lehtomäki
tutkija
puh. 029 524 7004
[email protected]