Datapohjaiset ratkaisut tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn (T2D-DATA)

Kesto:

1.9.2020-31.8.2023

Vastuuyksikkö:

Väestönterveysyksikkö

Muualla verkossa:

T2D-DATA-hankkeessa kehitetään tietoon perustuvia, yksilöllisiä ratkaisuja tyypin 2 diabetesriskin tunnistamiseksi ja ehkäisyinterventioiden personoimiseksi.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tyypin 2 diabetesriskin parempi tunnistaminen, elintapainterventiohin sitoutumisen parantaminen ja interventioden personoiminen pitkän ajan tulosten parantamiseksi.

Toteutus

Tutkimuksessa hyödynnetään aikaisemmissa interventioitutkimuksissa (DPS, StopDia) kerättyä aineistoa, jota analysoidaan tilastomenetelmillä sekä tekoälyä hyödyntäen. Kehitetty edistyneenpi digitaalinen interventio pilotoidaan kohderyhmässä. 

Yhteistyökumppanit

  • Itä-Suomen yliopisto UEF
  • Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT 

Rahoitus

  • Suomen Akatemia

Yhteystiedot

Jaana Lindström
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8635
sähköposti: jaana.lindstrom(at)thl.fi