Digitaitojen koulutusta syöpää sairastavien hoidon parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille (DigiCanTrain)

Kesto:

1.3.2023–28.2.2026

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

DigiCanTrain (Digital skills training for health care professionals in oncology) on kansainvälinen Euroopan unionin rahoittama projekti, jossa on yhteistyökumppaneita kuudesta eri maasta sekä Euroopan laajuisia syöpäjärjestöjä.

Projektissa suunnitellaan, pilotoidaan ja arvioidaan digitaitojen valmennus- ja koulutusohjelma syöpää sairastavien hoidon parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutusohjelma sisältää moduuleja kouluttajille, monialaisille tiimeille, sairaanhoitajille, syöpätautien ja yleislääketieteen asiantuntijoille, ei-kliinistä työtä tekeville sekä esimerkiksi asiantuntijoille, jotka työskentelevät viranomaistehtävissä.

Projektin lähtökohtana on syövän yleisyys ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Teknologian myönteisistä vaikutuksista ja potentiaalista huolimatta suurin osa terveydenhuollon ammattilaisista ei koe olevansa riittävästi koulutettuja käsittelemään digitaalista vallankumousta.

Tavoitteet

DigiCanTrain-projektissa pyritään vahvistamaan ja päivittämään osallistujien digitaitoja. Tavoitteena on, että kehitettyjä koulutusmoduuleita voidaan soveltaa eurooppalaisissa syöpäkeskuksissa erilaisten koulutustarjoajien toteuttamina. Projektin keskeisenä päämääränä on edistää syöpää sairastavien parissa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten pääsyä ammatilliseen digitaitoja kehittävään täydennyskoulutukseen. Tämän avulla pyritään edistämään digitaalisten palveluiden ja nykyaikaisen terveysteknologian hyödyntämistä syövän hoidossa sekä tukemaan tehokkaampien ja yksilökeskeisempien terveydenhuollon palveluiden toteutumista.

Toteutus

Projektissa tunnistetaan nykyiset koulutusvaihtoehdot ja arvioidaan terveydenhuollon ammattilaisten digitaalisten taitojen koulutustarve onkologian alalla. Projektissa myös kartoitetaan digitaalisen terveyden työvälineet ja teknologiat, joita käytetään yleisesti viestinnässä, potilasohjauksessa ja syövän hoidon vaikutusten seurannassa. Tärkeimmiksi tunnistetut osaamisalueet ohjaavat DigiCanTrain-koulutuksen opetussuunnitelman ja sen toteuttamisohjelman kehittämistä. Projektitiimi kehittää ja pilotoi koulutusohjelman moduuleja, jotka sisältävät sekä teoreettisia että käytännön osuuksia. Lisäksi projektissa keskitytään saavutettujen tulosten levittämiseen ja jakamiseen sidosryhmille ja laajemmalle terveydenhuollon yhteisölle.

Yhteistyökumppanit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lisäksi projektiin osallistuu:

 • Catalan Institute of Oncology, Espanja
 • European Cancer Organisation, Belgia
 • European Oncology Nursing Society, Belgia
 • Health Campus Turku, Suomi
 • Institute Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca, Romania
 • Läntinen syöpäkeskus, Suomi
 • National & Kapodistrian University of Athens, Kreikka
 • National Cancer Control Programme Ireland, Irlanti
 • Syöpäjärjestöt, Suomi
 • Tallinn Health Care College, Viro
 • Turku AMK, Suomi
 • Turun yliopisto, Suomi
 • Turun yliopistollinen keskussairaala, Suomi
 • Universitat Oberta de Catalunya, Espanja
 • University of Galway, Irlanti
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha, Suomi

Rahoitus

EU4Health programme, Euroopan unionin osarahoittama

Co-funded by the European Union.

Yhteystiedot

Anu-Marja Kaihlanen
erikoistutkija
puh. 029 524 6033
anu.kaihlanen(at)thl.fi