Epäonnen kolmikko – Mielenterveyden häiriöt, somaattinen sairastavuus ja sosiaalinen syrjäytyminen elämänkaarella (TRIAD)

Kesto:

1.1.2016-31.12.2027

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Hanke koostuu useista työpaketeista, joissa tarkastellaan mm. mielenterveyden, sosiekonomisen aseman ja sairastavuuden moniulotteisia yhteyksiä; ilmaston vaikutusta psyykkiseen terveyteen; sosiaalisen syrjäytymisen riskiä syövän ilmaantuvuuteen; koulusuoriutumisen ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä; ja mielenterveyden häiriöiden vaikutusta sosiaalisissa verkostoissa.

Toteutus

Tutkimuksessa on muodostettu rekisteriaineisto, jossa on hoitoilmoitusrekisterin (HILMO) tietoja sairaalahoitojaksoista sekä psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidon käynneistä; tietoja perusterveyden huollon käynneistä; väestön perustietoja sekä tietoja sosioekonomista asemasta, muuttohistoriasta, syrjäytymisestä ja kuolemasta; tietoja kouluarvosanoista, sairauspoissaoloista, kuntoutuksesta, eläkkeistä, syövästä ja sen hoidosta sekä lääkeostoista; tietoja alueiden valon määrästä ja lämpötilasta. 

Yhteistyökumppanit

Hankkeesssa tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Laboren kanssa.

Rahoitus

  • Suomen Akatemia
  • Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö
  • Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)

Yhteystiedot

Sonja Lumme
johtava tutkija
puh. 029 524 7218
sähköposti: [email protected]