Kansallinen väestötutkimusten infrastruktuuri (FIRI-PBS)

Kesto:

2019–2030

Vastuuyksikkö:

Väestönterveys

Muualla verkossa:

FIRI-PBS on hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, jonka omistavat konsortion jäsenet ja se on valmisteluvaiheessa. FIRI-PBS valittiin kansalliselle tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle joulukuussa 2020.

FIRI-PBS keskittyy terveyteen liittyvään tutkimustietoon, jota kerätään väestötutkimuksissa

  • kysymyslomakkeisiin perustuvilla terveyskyselyillä,
  • laajoilla terveystarkastustutkimuksilla, joihin kuuluu kysymyslomakkeita, fyysisiä mittauksia kuten verenpaine, pituus ja paino, sekä biologisten näytteiden kuten veri ja virta kerääminen ja analysointi,  sekä
  • yhdistämällä näin saatua tietoa erilaisiin kansallisiin rekisteritietoihin kuten tietoihin sairaalakäynneistä ja diagnooseista, maksetuista etuuksista, sosioekonomisia tietoja kuten koulutus sekä kuolleisuus.

Osa terveystutkimuksessa käytetyistä tiedoista voi myös tulla esimerkiksi kauppojen myyntitilastoista, asuinaluetta kuvaavista tiedoista, tai lainsäädännöstä. Eri tietolähteiden yhdistäminen mahdollistaa laajojen tietosisältöjen muodostamisen joita hyväksikäyttäen voimme toteuttaa monitieteellistä, kattavaa terveystutkimusta, joka tukee ennaltaehkäisevien menetelmien ja hoitojen kehittämistä sekä tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Tavoitteet

FIRI-PBS:n tavoitteena on 

  • Edesauttaa ja tukea olemassa olevien sekä uusien, kerättävien terveyteen liittyvien väestötutkimusaineistojen laajaa käyttöä kansallisissa ja kansainvälisissä monitieteellisissä tutkimushankkeissa. 
  • Lisätä tutkijayhteisön tietoisuutta olemassa olevista standardoiduista menetelmistä terveyteen liittyviä väestötutkimuksia toteutettaessa.
  • Edesauttaa kustannustehokasta uuden tiedon keräämistä laadusta tinkimättä.

FIRI-PBS tulee tarjoamaan seuraavia palveluita, jotka pystytetään vaiheittain. Palveluiden tarkempi kuvaus FIRI-PBS:n englanninkielisillä sivuilla

Informaatioportaali, tutkimusinfrastruktuurin partnerit sekä väestötutkimusmenetelmien ja aineistojen asiantuntijat, aineistokatalogi, väestötutkimusmenetelmien katalogi, ohjeita eettisiin, juridisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä aineistojen löydettävyyden ja saatavuuden parantamiseksi (FAIR), työkalulaatikko tiedon käsittelyn ja analysoinnin menetelmille, osaamisen kehittäminen

Yhteistyökumppanit

Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Hanna Tolonen
tutkimusinfrastruktuurin johtaja, tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8638
sähköposti: [email protected]