Haitalliset lapsuudenkokemukset elämänkulussa: pitkän aikavälin seuraukset ja vaikuttavat ehkäisyn keinot (ACElife)

Kesto:

1.10.2022–30.9.2025

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

Muualla verkossa:

Hanke tuottaa tietoa lapsuuden ajan haitallisista kokemuksista ja niiden vaikutuksista myöhempään elämään sekä etsii vaikuttavia ehkäisyn keinoja.

Tavoitteet

Hankkeella on kolme keskeistä vaikuttavuustavoitetta: 

  1. lisätä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelijoiden, tutkijoiden ja lasten ymmärrystä lapsuudenajan haitallisista kokemuksista ja niiden vaikutuksista
  2. lisätä lasten suojelua toteuttavien palveluiden vaikuttavuutta
  3. edistää lapsen oikeuksien toteutumista.

Toteutus

Hanke hyödyntää laajoja rekisteriaineistoja sekä arvioi eri palvelutuottajien toiminnan vaikuttavuutta monitieteisin menetelmin.

Yhteistyökumppanit

Tampereen yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto

Rahoitus

Strategisten tutkimuksen neuvosto (STN)

Yhteystiedot

Taina Laajasalo
Johtava tutkija
puh. 029 5247777
[email protected]