Suomalaisen tautiperinnön taudit

Tällä sivustolla esitetään lyhyt yhteenveto suomalaisen tautiperinnön (STP) taudeista. Tauteja on aikaisemmin esitelty FinDis-sivustolla, mutta sen ylläpito on päättymässä. Orpha-koodien käyttöönoton tueksi jokaisesta taudista esitetään. mm. Orpha-koodi. Sivustoa varten on myös valmisteilla luettelo ”uusista” STP-taudeista.

STP-käsite syntyi 1970-80 luvuilla tutkijoiden, erityisesti professorien Reijo Norio ja Jaakko Perheentupa kehittämänä. STP käsittää ryhmän harvinaisia yhden geenin määräämiä perinnöllisiä sairauksia, jotka ovat rikastuneet Suomeen alkuperäisväestön pienen määrän ja alueellisten isolaattien aiheuttaman geenivirhevalikoiman kapeutumisen takia. Jotta taudin voidaan katsoa kuuluvan tautiperintöön, pitää tapauksia olla huomiota herättävän paljon verrattuna muuhun maailmaan. Harvinaisimmissakin taudeissa tapauksia tulee olla vähintään 10. Taudeilla on myös useimmiten selkeästi Suomeen rikastunut valtamutaatio.

Luettelo suomalaisen tautiperinnön (STP) taudeista