Health4EUkids

Kesto:

2023–2025

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

EU yhteistoimintahanke (Joint Action) Health4EUkids keskittyy lasten ja lapsiperheiden terveyttä edistävien elintapojen parhaiden käytäntöjen ja tutkimustulosten toteuttamiseen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä tarttumattomien sairauksien ja niiden riskitekijöiden ehkäisemiseen. Tässä yhteistoimintahankkeessa on useita työpaketteja. Työpaketit ja niistä vastaavat löytyvät listattuna alla. 

 1. JA H4EUK koordinaattori (Dypede, Kreikka)
 2. Viestintä (Dypede, Kreikka)
 3. Hankkeen sisäinen evaluointi (NNK, Unkari)
 4. Hankkeen kestävyys ja integrointi kansallisiin politiikkoihin (johtava partneri: Istituto Superiore di Sanità, Italia)
 5. Grunau moves (johtava partneri: Istituto Superiore di Sanità, Italia)
 6. Smart family (Neuvokas perhe) (johtava partneri: THL, Suomi)

THL vastaa työpaketista 6 (WP6). Hankkeessa implementoidaan Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe (engl. Smart Family) menetelmän käytäntöjä kuuteen eri jäsenmaahan (Espanja, Kreikka, Puola, Slovenia, Liettua ja Kroatia) heidän omien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaan. Hankkeessa on keskeistä opastaa ammattilaisia löytämään perheiden vahvuudet terveyttä edistävien elintapojen edistämiseen.  

Tavoitteet

Health4EUkids-hankkeen tavoitteena on terveyden edistäminen ja tarttumattomien sairauksien ehkäisy laajalla tasolla monissa Euroopan maissa. Projektissa esitetään parhaita käytäntöjä sekä huomioidaan jo aiemmin tutkittua tietoa lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisystä. 

THL on vastuussa Health4EUKidsin työpaketista 6 (WP6), jonka tavoitteena on lasten terveyden edistäminen ja tarttumattomien sairauksien ehkäisy Neuvokas perhe) menetelmän mukaisesti Euroopan maissa. Projektissa kerätään kokemuksia parhaista toimintatavoista huomioiden jo aiemmin tutkittu tieto ja lasten ja nuorten elintapojen muutokseen, ml. lihavuuden ehkäisy, liittyvät käytännöt.

Toteutus

WP6 projektinkulku:

 1. Vuosi 2023: Kerätään  tietoa osallistujamaista nykyisistä toimintatavoista terveyden edistämisessä sekä päättää hankkeen kohderyhmät. Implementointi suunnitelman luominen sekä valmistelu, jonka tuloksena on maiden tekemät toimintasuunnitelmat implementoinnin toteuttamiseksi.
 2. Vuosi 2024: Kerätään kokemuksia kustakin jäsenmaasta implementoimalla Neuvokas perhe menetelmät toimintoja, jotka sopivat jäsenmaiden asettamiin tavoitteisiin. Jäsenmaat toteuttavat suunnitelmat ja keräävät arviointitietoa.  
 3. Tuetaan osallistujamaita ohjaamaan ammattilaisia lapsia ja perheitä voimaannuttavien elintapaohjausmenetelmien omaksumisessa sekä tuetaan muutoksia ammattilaisten asenteissa heidän ollessaan vuorovaikutuksessa lasten ja perheiden kanssa. 
 4. Tuetaan osallistujamaita ohjaamaan/kouluttamaan ammattilaisia löytämään perheiden vahvuudet ja edesauttaa tapoja, joilla osallistujamaiden ammattilaiset voivat tukea perheiden käyttäytymismuutoksia
 5. Raportointi sekä asiantuntiatapaamisten järjestäminen.
 6. Vuosi 2025: Vahvistetaan hankeen integroitumista ja jatkuvuutta osallistuja sekä EU-tasolla sekä vahvistetaan Neuvokas perhe menetelmän käyttöönottoa osallistujamaissa. 

Yhteistyökumppanit

 • Dioikisi 6is Ygeionomikis Perifereias Peloponnisou Ionion Nyson Ipeirou kai Dytikis Elladas (Kreikka) 
 • SCIENSANO (Belgia)
 • University of Patras, Medical School, Department of Public Health (Kreikka) 
 • Croatian Institute of Public Health (Kroatia)
 • Institute for Health and Welfare (Suomi)
 • Finnish Hart Assosiaton (Suomi) 
 • National Public Health Institute (Unkari)
 • Istituto Superiore di Sanità (Italia)
 • Public Health Bureau of Kaunas municipality (Liettua)
 • Health Promotion and Disease Prevention Unit – Ministry for Health (Malta)
 • National Health Fund (Puola)
 • Medical University of Silesia in Katowice (Puola)
 • Ministério da Saúde da Repubica Portuguesa (Portugali)
 • Nacionalni Inštitut za Javno Zdravje (Slovenia)
 • Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Espanja) 
 • Andalusian School of Public Health (Espanaj) 
 • Conselleria de Sanidade de Galicia (Espanja)
 • Kronikgune Health Services Research Institute (Espanja)
 • Instituto de Salud Carlos III (Espanja)
 • Fundacion Instituto de Investigacion Marques de Valdecilla (Espanja)
 • Fundacio Institut d’Investigacion Sanitaria Illes Balears (Espanja)
 • Servicio Andaluz de Salud (SAS) and Fundacion Publica Andaluza Progresso y Salud M.P. (Espanja)

Rahoitus

HaDEA, Health and Digital Executive Agency

Yhteystiedot

Heli Kuusipalo
Johtava asiantuntija 
puh. 029 524 6747

Päivi Mäki
Kehittämispäällikkö 
puh. 029 524 8612 

Nella Savolainen
Erityisasiantuntija
puh. 029 524 8605

Emma Koivurinta
Tutkija 
puh. 029 524 7090

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)thl.fi.