Hoitoon hakeutuneiden nuorten psyykkiset oireet ja voimavarat mielenterveyden ennustajina (YEAH)

Kesto:

1.8.2016 - 31.12.2026

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

 

Nuori nainen pitää kädessää padia, jossa lukee Yeah THL.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko hoidon alkaessa kerättävien kysely- ja haastattelutietojen avulla muodostaa nykyistä tarkempi kuva nuoren tilanteesta ja siten parantaa nuorten psykiatrisen hoidon suunnittelua. Tutkimukseen osallistuu noin 1000 nuorisopsykiatriseen hoitoon hakeutunutta nuorta Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. 

Tutkimuksen toteuttajat

Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistolliset keskussairaalat. Tutkimusta rahoittaa lisäksi Suomen Akatemia ja Suomen Kulttuurirahasto. Tutkimuksen rekisterinpitäjä on THL. Tutkimuksesta vastaava henkilö on nuorisopsykiatrian professori Mauri Marttunen ja päätutkija on psykologian tohtori Sebastian Therman THL:n Mielenterveysyksiköstä. 

Hankkeen suunniteltu kesto on 1.8.2016–31.12.2026.

Yhteystiedot

Sebastian Therman
erikoistutkija, mielenterveysyksikkö
puh: 029 524 8925
sähköposti: [email protected] 

Tietoa nuorten mielenterveydestä