Hyvä lähiö: Paikkatieto ja asukaskokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa ja kehittämisessä (HYVIÖ)

Kesto:

1.11.2020-31.12.2022

Vastuuyksikkö:

Ympäristöterveys

Muualla verkossa:

HYVIÖ-tutkimushanke tuottaa tietoa lähiöiden asuinalueiden viihtymisen tekijöistä asiantuntijoiden arvioinnin perusteella ja asukkaiden kokemana.

Tavoitteet

  • Analysoida viher- ja vesialueiden saavutettavuutta ja terveyteen liittyviä kytköksiä erilaisen sosioekonomisen aseman ryhmissä,
  • tuottaa paikkatieto- ja kokemuspohjaista tietoa lähiöiden viihtyisyystekijöistä alueiden kehittämisen tueksi sekä verrata keskenään asukkaiden ja suunnittelijoiden arvostuksia viihtyisästä asuinalueesta ja
  • vahvistaa Lähiöohjelmassa mukana olevien kaupunkien suunnittelijoiden ja asukkaiden tietämystä hankkeen keskeisimmistä tuloksista ja johtopäätöksistä. 

Toteutus

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa Suomen ympäristökeskus (SYKE) tuottaa uutta tietoa viher- ja vesialueiden oikeudenmukaisesta saavutettavuudesta eri sosioekonomisten ryhmien kesken koko Suomessa ja terveysvaikutusten jakaantumisesta pääkaupunkiseudulla.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tuotamme paikkatietoon perustuvaa tietoa alueiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia tukevista tekijöistä suunnittelijoiden (SYKE) ja asukkaiden (THL) näkökulmista sekä vertailemme näitä arvioita keskenään.

Yhteistyökumppanit

  • Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Rahoitus

  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 

Julkaisut

Yhteystiedot

Jaana Halonen
Tutkimusohjelmajohtaja
puh. 029 524 6100
sähköposti: jaana.halonen(at)thl.fi

Taina Siponen
Tutkija
puh. 029 524 6465
sähköposti: taina.siponen(at)thl.fi