Icehearts Europe

Kesto:

1.1.2023 - 31.12.2025

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Icehearts on Suomessa kehitetty, pitkäkestoinen varhaisen tuen toimintamalli niiden lasten auttamiseksi, joista on jo varhaiskasvatusikäisenä herännyt erityinen huoli. Toimintamalli tarjoaa lapselle ryhmämuotoisen liikuntaharrastuksen ja pyrkii ennaltaehkäisemään osattomuutta, koulunkäynnin vaikeuksia ja lastensuojelupalvelujen tarvetta sekä huostaanottoja.

Suomessa tavoitteena on kohdentaa tukea lapsille, joilla on kohonnut riski jäädä syrjään koulunkäynnistä, harrastamisesta ja lasta kannattelevista ihmissuhteista. Icehearts-kasvattaja on luotettava ja turvallinen aikuinen, joka tukee joukkueeseen kuuluvia lapsia läpi lapsuuden ja nuoruuden 12 vuoden ajan. Kohderyhmänä ovat 6–18-vuotiaat lapset ja nuoret. Toiminnan piirissä on yli 900 lasta, joista valtaosa poikia.

Icehearts Europe -hankkeessa pyritään levittämään ja juurruttamaan suomalaisen Icehearts-toimintamallin hyviä käytäntöjä muihin Euroopan unionin jäsenmaihin. Hanke sai alkunsa Euroopan komission valittua Icehearts-toimintamallin yhdeksi terveyttä edistäväksi hyväksi käytännöksi vuonna 2022 THL:n ehdotuksen pohjalta.

Tavoitteet

Icehearts Europe -hankkeen tavoitteena on:

 • Edistää haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia ja mielenterveyttä laajasti Euroopan Unionin maissa.
 • Kehittää malli ja työkalut Icehearts-toimintamallin eurooppalaista käyttöönottoa varten.
 • Vahvistaa hankkeen pilottiorganisaatioiden valmiuksia soveltaa Icehearts-toimintamallia.
 • Ottaa Icehearts-toimintamalli käyttöön viidessä (5) EU-pilottimaassa.
 • Levittää tietoa Icehearts-toimintamallista 14 muuhun EU-maahan.

Kohderyhmä

Icehearts Europe -hankkeella on kolme kohderyhmää: 

 1. Organisaatiot, jotka osallistuvat Icehearts Europe -pilottiohjelmien toteuttamiseen eli Icehearts-toimintamallin käyttöönottoon viidessä (5) kumppanuusmaassa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
 2. Sidosryhmät ja organisaatiot 14 muussa Euroopan Unionin jäsenmaassa, jotka suunnittelevat Icehearts-toimintamallin käyttöönottoa tulevaisuudessa.
 3. Päättäjät, jotka voivat vaikuttaa näyttöön perustuvien ohjelmien käyttöönottoon tai sen rahoittamiseen.

Toimintamallin pääkohderyhmä ovat haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret Euroopassa.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen koordinaatio

International Sport and Culture Association, Tanska

Asiantuntijaorganisaatiot

 • Icehearts ry
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • EuroHealthNet, Belgia
 • University of Cassino and Southern Lazio, (UNICAS), Italia
 • University College of Cork, Irlanti
 • Italian Institute of Public Health, Italia

Pilottimaat ja organisaatiot

 • DGI, Tanska
 • SPIN, Viro
 • Futbol Mas, Espana, Espanja
 • UISP (Italian Sport for All Association), Italia
 • Sport Union of Slovenia (SUS), Slovenia

Kumppanuusmaat toimintamallin toisen aallon käyttöönottoon

Bulgaria, Tsekki, Kroatia, Ranska, Saksa, Islanti, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Norja, Puola, Portugali ja Romania

Rahoitus

EU4Health Action Grant

Lisätietoa

Yhteystiedot

Kaija Appelqvist-Schmidlechner
tutkimuspäällikkö
+358 29 524 7275
[email protected]

Marjatta Kekkonen
erikoistutkija
+358 29 524 7401
[email protected]