Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin nykytila Suomessa (Ikämieli)

Kesto:

1.8.2022–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Hankkeessa kartoitetaan ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tilaa ja kootaan toimenpide-ehdotuksia ikääntyneen väestön mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tavoitteet

Ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistäminen on tärkeä tavoite ikääntyvässä Suomessa. Mielen hyvinvointi on keskeinen osa ikäihmisten ja iäkkään väestön terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden edistämistä. Mielen hyvinvointia on tyypillisesti kuvattu mielenterveyden häiriöiden ja sairauksien kautta ja niiden puuttumisena, mikä kuitenkaan ei kerro mielen hyvinvoinnista ja sitä rakentavista tekijöistä. Mielen hyvinvoinnilla on itseisarvoa sinällään osana hyvinvoinnin kokonaisuutta, mutta myös sen monien myötävaikutusten vuoksi. 

Tämän hankkeen tavoitteena on:

  • Hahmottaa ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tilannekuva Suomessa. 
  • Koota ja kuvata hyvät toimintakäytännöt ja -mallit ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi ja mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.
  • Kiteyttää mielen hyvinvoinnin edistämisen toiminta ja merkitys osana ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä osana hyvinvointialueiden ja sote-keskusten työtä.
  • Jäsentää ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämisen toimijakarttaa (toimijatahot & vastuut).
  • Kiteyttää mielen hyvinvoinnin edistämisen konkreettiset toimenpiteet, toimintamallit ja keinot, jotka voidaan jalkauttaa ja juurruttaa pysyviin rakenteisiin.
  • Antaa välineitä ja hanke-ehdotuksia kansallisen ikäohjelman toimeenpanoon sekä iäkkäiden laatusuositusten sisältöön. 

Toteutus

Hankkeessa kootaan laadullista aineistoa sekä hyödynnetään olemassa olevaa väestötutkimusaineistoa ikääntyneen väestön mielen hyvinvoinnin nykytilan kuvaamiseksi. Hankkeesta julkaistaan raportti, jossa kuvataan ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tilaa sekä annetaan hankkeen tavoitteiden mukaisesti ehdotuksia ikääntyneen väestön mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteistyökumppanit

Ikäinstituutti

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Ikäohjelma

Yhteystiedot

Pia Solin
johtava asiantuntija
puh. 029 534 7332
sähköposti: [email protected]