Ilmansaasteiden terveysvaikutukset alhaisilla suomalaisilla altistustasoilla - syntymätulemat, lapsuusiän astma ja kuolleisuus (APPEAL)

Kesto:

01.09.2019–31.08.2024

Vastuuyksikkö:

Ympäristöterveys

Muualla verkossa:

Suomen alhaiset altistustasot ja kattavat terveysrekisterit antavat kansainvälisesti poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet arvioida ilmansaasteiden, erityisesti pienhiukkasten vaikutuksia terveyteen.

APPEAL-tutkimuksessa yhdistämme uuden erittäin suuren syntymäkohortin (MATEX) yhteispohjoismaisiin korkeatasoisiin ilmanlaatuaikasarjoihin jaksolle 1987–2016.

Tutkimuksessa analysoimme yhteistyössä kansainvälisten johtavien ympäristöepidemiologien kanssa annos-vastesuhteet eri lähteistä kotimaisista ja kaukokulkeumasta peräisin oleville hiukkasille ja tarkastellaan raskauden ja lapsuuden aikaisen altistuksen vaikutusta vastasyntyneiden ja lasten terveyteen sekä kuolleisuuteen.

Hanke edistää merkittävällä tavalla rekisteritutkimusta ja tietovarantojen käyttöä ”koko maa kohorttina” -periaatteen mukaisesti sekä edistää myös tutkijakoulutusta.

Tavoitteet

Kvantifioimme annos-vastesuhteet alhaisilla altistustasoilla keskeisille terveysvasteille. Erityisesti tutkimme pienhiukkasista ja sen komponenteista aiheutuvia riskejä syntymävasteisiin (syntymäpainoon, pituuteen, pään ympärysmittaan, ennenaikaisiin syntymiin) ja lapsuusiän astmaan.

Toteutus

Yhdistämme suomalaisen syntymäkohortin (MATEX; 1,7 miljoona synnytystä) mallinnettuihin ilmansaastepitoisuuksiin (sis. 9 hiukkasfraktiota ja 6 kaasumaista ilmansaastetta).

Osoitehistorian avulla saamme arvioitua kotialtistukset takautuvasti valituille aikaikkunoille. Käytämme tilastollisia menetelmiä, kuten logistista regressiota, arvioitaessa ilmansaasteiden vaikutuksia syntymävasteisiin ja lapsuusiän astmaan.

Rahoitus

Suomen Akatemia

Yhteystiedot

Isabell Rumrich
tutkija
puh. 029 524 7030
[email protected]