Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintä hoitotyössä (Isohoito)

Kesto:

1.3.2024–31.12.2026

Vastuuyksikkö:

Ympäristöterveys

Muualla verkossa:

Isohoito-hanke kokoaa ja levittää ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollossa (sote) sekä selvittää näihin liittyviä tietotarpeita. Näiden avulla voidaan vahvistaa toimialan varautumista sää- ja ilmastoriskeihin, sopeutumista niihin ja vastataan vihreän siirtymän haasteisiin.

Tavoitteet

Isohoito-hankkeen tavoitteena on:  

  • lisätä tietoisuutta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja sen hillinnästä sosiaali- ja terveydenhuollossa,  
  • edistää ilmastoresilienssiä ja ilmastonmuutoksen hillintää sotessa,  
  • ehkäistä kuumuusriskeistä johtuvia terveyshaittoja ja kuolleisuutta erityisesti haavoittuvissa ihmisryhmissä ja  
  • kehittää kansallisten ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelmien seurantaa.

Toteutus

Hankkeessa kootaan ja jaetaan sote-organisaatioiden hyviä käytäntöjä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillintään ja kuumuusriskeihin liittyen, tuotetaan mittaustietoa kuumuusriskeistä sekä kehitetään ilmastonmuutoksen sopeutumisen seurantamallia:

  1. Kootaan olemassa olevat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillintään tähtäävät strategiat ja toimeenpanosuunnitelmat hyvinvointialueilta ja tiivistetään näistä keskeiset teemat hyödynnettäväksi alueilla, joista strategiat ja suunnitelmat puuttuvat.
  2. Kootaan kuumuusriskeihin varautumiseen ja sopeutumiseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä hyviä käytäntöjä sekä niiden toteutumisen esteitä ja myötävaikuttavia tekijöitä hoitoalalla.
  3. Kerätään tietoa ohjeistusten ja koulutuksen lisätarpeista kuumuusriskeihin varautumiseen ja sopeutumiseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään liittyen hoitoalalla.
  4. Tuotetaan mitattua tietoa kuumuusriskejä ehkäisevien toimintamallien pohjaksi sekä asumisterveysasetuksen kesäajan huonelämpötilojen toimenpiderajojen päivittämiseksi.
  5. Kehitetään KISS2030-seurantamallia sekä STM:n hallinnonalan ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman seurantamallia.

Yhteistyökumppanit

Tampereen yliopisto

Rahoitus

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)

Yhteystiedot

Päivi Meriläinen
erikoistutkija
puh. 029 524 7826
[email protected]

Jaana Halonen
johtava tutkija, TKI-ohjelmajohtaja
puh. 029 524 6100
[email protected]

EU:n lippulogo: Euroopan unionin osarahoittama.

Logo: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.