Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE)

Kesto:

01.10.2020–20.9.2023, jatkokausi 2023–2026

Vastuuyksikkö:

Terveysturvallisuusosasto

Muualla verkossa:

Hankkeessa kehitetään ilmaston tilaa parantavia ”tuuppauksia” ja tutkitaan niiden terveydellistä ja taloudellista vaikuttavuutta.

Ilmastotuuppauskysely

Jos olet saanut postitse kutsun osallistua Ilmastotuuppaus-tutkimukseen, löydät kyselylomakkeen tästä linkistä:
Kirjautuminen Ilmastotuuppauskyselyyn

Sivulle kirjaudutaan henkilökohtaisella tunnuksella, joka löytyy kutsukirjeen oikeasta yläkulmasta.

Tavoitteet

  • Vähentää liikenteen päästöjä ja lisätä työmatkaliikuntaa ja sitä kautta terveyttä
  • Metsien ja maankäytön tehostaminen hiilinieluina
  • Tuuppaus- ja ohjaustoimien eettisyyden, oikeudenmukaisuuden sekä terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi

Toteutus

Hankkeessa kehitetään ja testataan tuuppauksia, sekä verrataan vaikutuksia perinteisiin ohjaustoimiin yhdessä sidosryhmien kanssa.

Yhteistyökumppanit

  • Itä-Suomen yliopisto
  • Pellervon taloustutkimus
  • Suomen ympäristökeskus
  • Turun Yliopisto
  • Työterveyslaitos

Rahoitus

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)

Yhteystiedot

Jaana Halonen
tutkimusohjelmajohtaja
puh. 029 524 6100
[email protected]