Ilmastoviisaan ruoan ja ravitsemuksen tutkimusinfrastruktuuri (FOODNUTRI)

Kesto:

1.1.2022–31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Väestönterveys

Muualla verkossa:

Climate Smart Food and Nutritition Research Infrastructure, eli FOODNUTRI on kansallinen ruoan ja ravitsemuksen tutkimusinfrastruktuuri, joka palvelee laajasti koko ruokajärjestelmää.

Tavoitteet

FOODNUTRI tutkimusinfrastruktuuri tukee kestävän kehityksen strategian (FOOD 2030) toteutumista ottaen huomioon Suomen hallituksen vision: "Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja."

FOODNUTRI tuottaa innovatiivisia ratkaisuja hyödyntäen monipuolisesti kotimaisia raaka-aineita ja uusia prosessoinnin ja pakkaamisen teknologioita.

Tutkimusinfrastruktuurin avulla tuotetaan tietoa elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden koostumuksesta, rakenteesta ja turvallisuudesta, ruuan fysiologisesta merkityksestä, kuluttajien asenteista, ruuan kulutuksesta, ravintoaineiden saannista ja ruokavalintojen kestävyydestä.

FOODNUTRI palvelee tutkijoita, liiketoimintaa, viranomaistahoja, terveydenhuollon ammattilaisia, maanviljelijöitä sekä muita sidosryhmiä.

Toteutus

FOODNUTRI rakentaa palvelukonseptin, jossa laitteet, tietokannat, työkalut ja menetelmät ovat (tietyin ehdoin) laajemman yhteisön käytössä.

Palveluja muodostetaan infrastruktuuri seitsemälle osa-aluelle, joita ovat:

 1. ruuan prosessointi
 2. ruuan karakterisointi
 3. ruuan turvallisuus
 4. ruuan fysiologinen merkitys
 5. aistinvarainen ja kuluttajatutkimus
 6. ruuan kulutus & ravintoaineiden saanti
 7. ympäristön kestävyys & jalanjälki

Yhteistyökumppanit

 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK)
 • Luonnonvarakeskus (Luke)
 • Suomen ympäristökeskus (Syke)
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Turun yliopisto
 • Ruokavirasto

Rahoitus

 • Suomen Akatemia
 • Euroopan unioni – NextGenerationEU

Yhteystiedot

Niina Kaartinen
erikoistutkija
puh. 029 524 7384
sähköposti: [email protected] 

Suomen Akatemia

Euroopan unionin rahoittama - NextGenerationEU