Improving Access to Services for Victims of Domestic Violence by Accelerating Change in Frontline Responder Organisations (IMPROVE)

Kesto:

01.10.2022–30.09.2025

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

Muualla verkossa:

IMPROVE-hankkeessa tehdään tutkimusta ja kehitetään erilaisia innovaatioita, jotka auttavat niin lähisuhdeväkivallan kokijoita kuin ammattilaisia ja päättäjiäkin. Hankkeen avulla lisätään myös tietoisuutta ja ymmärrystä lähisuhdeväkivallasta ilmiönä yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Hankkeessa on mukana 16 organisaatiota seitsemästä eri Euroopan maasta.

Tavoitteet

IMPROVE-hankkeen tavoitteena on selvittää lähisuhdeväkivallan uhrien pääsyä avun piiriin samoin kuin mahdollisia esteitä avun saamiselle.

Tavoitteena on myös lisätä uhrien tietoa omista oikeuksistaan ja palvelujärjestelmästä yleensä. Lisäksi pyritään vahvistamaan eri alojen ammattilaisten osaamista lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi ja torjumiseksi.

Toteutus

Tutkimustyön menetelminä ovat haastattelut ja työpajojen järjestäminen. Tulosten pohjalta kehitetään erilaisia työvälineitä, kuten AI Chatbot, joka tarjoaa tukea ja tietoa lähisuhdeväkivallan uhreille sekä mahdollisesti myös alentaa kynnystä ottaa yhteyttä viranomaisiin ja muihin auttaviin tahoihin. 

Yhteistyökumppanit

 • Asociacion Askabide Liberacion (Askabi), Espanja
 • Ayuntamiento De Valencia (PLV), Espanja
 • Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS), Ranska
 • Deutsche Hochschule Der Polizei (DHPol), Saksa (koordinaattori)
 • European Research Services (ERS), Saksa
 • Foresee Kutatocsoport Nonprofit Kozhasznu Kft (Foresee), Unkari
 • Ministere De L'interieur (MININT), Ranska
 • Ministerio Da Administracao Interna (MAI-PSP), Portugali
 • Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk), Suomi
 • S.I.G.N.A.L. E.V. - Intervention Im Gesundheitsbereich Gegen Hausliche Und Sexualisierte Gewalt (Sig), Saksa 
 • Universidad De La Iglesia De Deusto Entidad Religiosa (UDEUSTO), Espanja
 • Vienna Centre For Societal Security (VICESSE), Itävalta
 • We Encourage Oy Ltd (WE), Suomi
 • Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster (WWU), Saksa
 • Yordas Group (YOR), Saksa

Rahoitus

EU:n Horisontti 2021 -ohjelma (HORIZON Innovation Actions Grant Agreement No. 101074010)

Yhteystiedot

Seija Parekh
Asiantuntija
Puh. +358 29 524 8254
[email protected]

Suvi Nipuli
Kehittämispäällikkö
Puh. +358 29 524 7205
[email protected]

Hanketta rahoittaa


Funded by the European Union