Jätevedenpuhdistamot antibioottiresistenssiuhkan luotettavana ajantasaisen tiedon lähteenä (TruSTme)

Kesto:

1.1.2023 - 31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Asiantuntija-mikrobiologia

Hankkeen tavoitteena on tutkia jätevedenpuhdistamoita antibioottiresistenssin (AMR) tiedon luotettavana lähteenä yhteiskunnallisen turvallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseksi Pohjoismaissa. Hankkeessa tutkitaan jätevettä kriisitiedon lähteenä ennakoiden superbakteerien puhkeamisista.

Tavoitteet

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on osoittaa jätevedenpuhdistamot ainutlaatuisina ja luotettavina AMR-uhan tietolähteenä sekä osoittaa rutiininomaisia molekyylibiologisia menetelmiä, joita voidaan käyttää seurantatyökaluna alueellisella tasolla.

Yksityiskohtaiset tavoitteet ovat:

  1. Luoda yhteenveto AMR-seurantajärjestelmien kehittymisestä ja toteutuksesta kliinisissä ympäristöissä sekä olemassa olevien jätevesipohjaisten seurantajärjestelmien hyödyntämismahdollisuuksista Pohjoismaissa.
  2. Kehittää työkaluja jätevedenpuhdistamoiden reaaliaikaiseen seurantaan (tuleva ja lähtevä jätevesi) tiedonvaihdon nopeuttamiseksi ja seurantajärjestelmien maantieteellisen kattavuuden laajentamiseksi myös kaukaisille paikkakunnille.

Toteutus

Tutkimus koostuu kahdesta pääosasta. Ensimmäinen osa sisältää laajan katsauksen olemassa oleviin laitoksiin ja kirjallisuuteen, kun taas toinen osa keskittyy seuraamaan antibioottiresistenssiä (AMR) kahdessa tai kolmessa pohjoismaisessa jätevedenpuhdistamossa.

Laboratorioanalyysivaiheessa tutkitaan antibioottiresistenssigeenejä, mikromuoveja ja antibioottijäämiä. Tarkemmin sanottuna, THL vastaa antibioottiresistenssigeenien seurannasta jätevedessä.

Yhteistyökumppanit

  • Lundin yliopisto, Ruotsi
  • Norjan tutkimuskeskus (NORCE), Norja
  • Akureyrin yliopisto, Islanti

Rahoitus

NordForsk, Norja

Yhteystiedot

Tarja Pitkänen
Johtava asiantuntija
puh. 029 524 6315
[email protected]