Kalojen vierasaineiden ja vesiympäristön tilan seurannat kustannustehokkaammiksi tutkijoiden ja kalastuselinkeinon yhteistyöllä (KALAKAS)

Kesto:

1.3.2017 – 31.05.2019

Vastuuyksikkö:

Ympäristöterveys

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli suorittaa koenäytteenotto ja verrata tuloksia aikaisempiin seurantatuloksiin. Lisäksi tavoitteena oli kehittää haitta-aineiden mittausmenetelmiä ja näytteenottoa kustannustehokkaammaksi.

Toteutus

Kalajauhotehtaalle saapuvasta kalamassasta kerätyistä silakka- ja kilohailinäytteistä analysoitiin haitta-aineet. Analyysivaiheen jälkeen arvioitiin kustannustehokkuutta ja mahdollisuutta elintarvike- ja ympäristöseurantojen yhdistämiseen.

Yhteistyökumppanit

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
  • Luonnonvarakeskus (Luke)
  • Ab Salmonfarm Oy

Rahoitus

  • Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Julkaisut

Yhteystiedot

Riikka Airaksinen
tutkija
029 524 6339
[email protected]

Logo: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Suomen toimintaohjelma 2014-2020