Kanadalaisen Lower Risk Gambling Guidelines (LRGG) -ohjeistuksen käytettävyyden tutkimus Suomessa

Kesto:

17.11.2022–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Tutkimus kanadalaisen Lower Risk Gambling Guidelines (LRGG) -ohjeistuksen soveltuvuudesta Suomeen.

Tavoitteet

Tutkimus kartoittaa soveltuuko Kanadassa kehitetty Lower Risk Gambling Guidelines (LRGG) -ohjeistus ("rahapelaamisen matalamman riskitason rajat") suomalaisille suoraan sellaisenaan, onko niitä muokattava suomalaiseen kontekstiin sopivammaksi vai todetaanko ne toimimattomiksi.

Kanadalainen LRGG-ohjeistus sisältää suositukset pelaamiseen käytetyn rahan määrästä kuukaudessa, pelaamisen useudesta kuukausitasolla sekä ohjeistuksen siitä, kuinka montaa eri peliä henkilö voi pelata säännöllisesti. Vuonna 2022 tuotetussa LRGG-ohjeistuksessa on hyödynnetty yli 60 000 rahapelaajan tietoja kahdeksasta eri maasta, Suomi mukaan lukien. Ohjeistuksen tarkoituksena vähentää rahapelaamisesta koituvia haittoja ja lisätä tietoa rahapelihaitoista.

Rahapelejä pelaavat henkilöt harvoin tunnistavat tai ovat tietoisia siitä, mitkä tekijät saattavat nostaa ongelmallisen pelaamisen riskiä ja näin aiheuttaa heille haittoja.

Suomalaisista noin kolme prosenttia pelaa rahapelejä ongelmallisella tasolla, vakavampaa rahapeliriippuvuutta kokee noin yksi prosentti ja riskitasolla pelaavia on noin 11 prosenttia väestöstä. Rahapeleistä tiedetään koituvan haittoja niin pelaajalle, hänen lähipiirilleen kuin ympäröivälle yhteiskunnalle. Rahapelaaminen aiheuttaa erilaisia haittoja myös henkilöille, joiden rahapelaaminen ei ole vielä riippuvuuden tasolla.

Toteutus

Tässä tutkimuksessa sovelletaan samaa lähestymistapaa kuin Kanadassa. LRGG-ohjeistuksen käytettävyyttä ja soveltuvuutta tarkastellaan sekä määrällisellä (kyselytutkimus) että laadullisella (haastattelututkimus) aineistolla.

Yhteistyökumppanit

  • CEACG/Helsingin yliopisto
  • EHYT ry 

Rahoitus

Tutkimuksen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö arpajaislain §52 nojalla, josta rahoitetaan myös CEACG/HY tutkimusta ja kehittämistyötä.

Yhteystiedot

Sari Castrén
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8525
sähköposti: [email protected]