LRGG-ohjeistuksen käytettävyystutkimus käynnistynyt

Lower Risk Gambling Guidelines (LRGG) -ohjeistuksen käytettävyyden tutkimuksessa käytetään kahta pääaineistoa: määrällistä kyselytutkimusta (n=500-800) ja laadullista ryhmähaastattelu -tutkimusta (n=44–70).  Aineistot analysoidaan erikseen, mutta molempia aineistoja hyödynnetään tulosten tulkinnassa ja johtopäätösten tekemisessä. 

Haluatko osallistua kyselytutkimukseen?

Oletko asiantuntija, kehittäjä, tutkija, kansalainen, kokemusasiantuntija, sote-ammattilainen, peliyhtiön edustaja, ammattipelaaja, pelaajan läheinen tai muu? Haemme vastaajia kaikista näistä ryhmistä. Tulosten luotettavuuden kannalta juuri sinun antamasi tiedot ovat korvaamattomia riippumatta siitä, pelaatko itse rahapelejä vai et. 


Onko rahapelaamiseen kulutetulla rahalla kuukaudessa merkitystä rahapeliongelman kehittymiseen? Mitä mieltä olet pelaamisen useudesta, onko se riskitekijä? Onko eri rahapelityypeillä (esim. lotto tai vedonlyönti) vaikutusta ongelmallisen rahapelaamisen kehittymiseen? 

 • tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista
 • tutkimuksen voi keskeyttää milloin tahansa halutessaan ilman syytä, keskeyttämiseen mennessä kerättyä aineistoa käytetään osana tutkimusaineistoa
 • tutkimus toteutetaan verkkokyselynä, jonka täyttäminen vie aikaa noin 15–20 minuuttia
 • verkkokysely toteutetaan Qualtrics  -kyselyalustalla, jonka tietoturva on suojattu THLn tietoturvamääräysten mukaisesti
 • kertynyttä tutkimusaineistoa säilytetään THL:llä tietosuojamääräysten mukaisesti, joihin on pääsy vain tutkimusryhmän jäsenillä. Kaikilla tutkimusaineistoa käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus.
 • tutkimusaineisto anonymisoidaan siten, että vastaajia ei voida tunnistaa
 • verkkokyselyn lopussa sinulta kysytään halukkuuttasi osallistua vapaaehtoisesti myös tutkimuksen laadulliseen osioon, jossa haemme tutkittavia ryhmähaastatteluun

Vastausten kerääminen kyselyyn on päättynyt 13.10.2023.

Lisätietoa

Jussi Palomäki
Erikoistutkija 
puh: 040 5937242
sähköposti: [email protected]

Haluatko osallistua haastattelututkimukseen?

Tutkimukseen etsitään henkilöitä, jotka pelaavat rahapelejä, rahapeliongelmasta toipuneita henkilöitä, rahapeliongelman kokeneiden läheisiä, ammatikseen rahapelejä pelaavia sekä rahapeliongelmaan tukea ja hoitoa tarjoavia ammattilaisia. Ryhmähaastatteluun etsitään noin 44–70 haastateltavaa.

Ryhmähaastattelussa kuullaan osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä rahapelaamiseen liittyvistä matalamman riskitason rajoista. Tämä laadullinen ryhmähaastattelu -tutkimus on osa laajempaa käytettävyystutkimusta, johon kuuluu myös erillinen määrällinen kyselytutkimusosio. 

 • Tutkimus toteutetaan joko etäyhteyksin tai kasvokkaisina ryhmähaastatteluina, ja haastattelut toteutetaan vuoden 2023 aikana
 • Haastattelut kestävät 1–2 tuntia
 • Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää milloin tahansa halutessaan
 • Tutkimukseen osallistuminen tai osallistumattomuus ei vaikuta oikeuteesi saada palveluja tai niiden sisältöihin.

Tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä on mahdollisuus olla mukana ja tulla kuulluksi tutkimushankkeessa, jonka avulla tuotetaan tärkeää tietoa rahapelihaittojen ja -ongelmien ehkäisyn kehittämiseksi Suomessa.

Voit ilmoittautua ryhmähaastatteluun laittamalla sähköpostia alla oleville yhteyshenkilöille.

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus (pdf 109 kt)

Yhteystiedot

Virve Marionneau
Yliopistotutkija
Helsingin yliopisto, CEACG -yksikkö
Puh: 029412 3768
sähköposti: [email protected]

Riitta Matilainen
Rahapelihaittayksikön päällikkö
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
puh. 040707 6960
sähköposti: [email protected]

Eija Pietilä 
Rahapelihaittatyön asiantuntija
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
puh. 050 514 7658
sähköposti: [email protected]