Kansallinen syöpätutkimus

Kesto:

1.1.2019 - 31.12.2025

Vastuuyksikkö:

Aineistot ja analytiikka

Muualla verkossa:

Syöpätutkimuksessa selvitetään kokonaisvaltaisesti syövän hoidon taloudellisia vaikutuksia sekä lääkehoidon vaikutusta potilaan elämään. 

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on saada kuvaa syövän hoidon kokonaistaloudellisista kustannuksista, potilaiden elämänlaadusta ja parantaa kustannusvaikuttavien syöpähoitojen käyttöönottoa. 

Toteutus

Tutkimukseen tavoitellaan noin 2 000 yli 18-vuotiasta suomalaista potilasta, joilla on diagnosoitu jokin syöpämuoto. Tutkimuksessa yhdistetään rekisteridataa kansallisista rekistereistä ja potilaiden raportoimaa dataa. 

Yhteistyökumppanit ja rahoitus

Oriola ja THL.

Rekisteröityjen informointi

Tutkimuksen tietosuojaseloste

THL:n tutkimuseettisen työryhmän lausunto

Yhteystiedot

Arto Vuori
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 7035
sähköposti: [email protected]