Koronaepidemian vaikutukset kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hyvinvointiin, mielenterveyteen ja palvelujen saatavuuteen

Kesto:

12.10.2020-31.12.2021

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Tavoitteena on selvittää, miten koronaepidemia vaikuttaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeuksien toteutumiseen, suhteisiin, hyvinvointiin, mielenterveyteen ja palvelujen saatavuuteen sekä mitä vaikutuksia sillä on sijaishuollon palvelujärjestelmään ja toimintaan. 

Toteutus

Tutkimuksessa hyödynnetään monipuolisesti esimerkiksi jo käynnissä olevien hankkeiden aineistoja (Kysy ja kuuntele, THL), aikaisempia tutkimuksia ja selvityksiä, lastensuojelun ja sijaishuollon ammattilaisten asiantuntijoiden näkökulmia sekä sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia.

Yhteistyökumppanit

  • Keskeiset alan järjestöt: LSKL, Pesäpuu
  • Tampereen kaupunki
  • Tampereen yliopisto
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Itä-Suomen yliopisto

Rahoitus

Eduskunnan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle myöntämä lisämääräraha koronaepidemian yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimiseen.

Yhteystiedot

Tarja Heino
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7245
sähköposti: [email protected]

Siiri Utriainen
tutkija
THL
puh. 029 524 7741
sähköposti: [email protected]

Pia Eriksson
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7744
sähköposti: [email protected]

Julkaisut