Kriisinarratiivit

Kesto:

01.10.2020 - 30.11.2023

Vastuuyksikkö:

Viestintä ja vaikuttaminen

Muualla verkossa:

"Kriisinarratiivit - Kriisistä kertovien tarinoiden rekonstruktio luotettavan tiedotuksen ja yhteistoiminnan suunnittelun tueksi" on Suomen Akatemian rahoittama tutkimuskonsortio, jota johtaa THL ja Aalto yliopisto. Hankkeessa tutkitaan kriiseihin liittyviä tarinoita, käsityksiä, ja hallinta- ja viestintätoimia.                                                                                          

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kriisinhallinnan ja -johtamisen tueksi.

Yhteistyökumppanit

Aalto Yliopisto
Helsingin yliopisto

Rahoitus

Suomen Akatemia

Yhteystiedot

Vuokko Härmä
erikoistutkija
[email protected]

Tuukka Tammi
TKI-ohjelmajohtaja
[email protected]