Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimus (LATE)

Kesto:

1.1.2011–31.12.2020

Vastuuyksikkö:

Kansanterveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja lapsille suunnattuja terveyspalveluja koskevaa tietoa on Suomessa toistaiseksi hyvin vähän. Tietoja tarvitaan mm. lasten ja lapsiperheiden terveyden edistämisessä ja terveyspalvelujen suunnittelussa.

Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen -hanke

Lasten ja nuorten terveysseurannan kehittäminen -hanke (LATE) testasi valtakunnallista lasten terveysseurannan tiedonkeruuta järjestämällä tutkimuksen lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa vuosina 2007–2009. Tutkimus sisälsi lasten määräaikaistarkastusten yhteydessä suoritetun terveystarkastuksen sekä kyselylomakkeet huoltajille ja kahdeksasluokkalaisille nuorille.

Tutkimus tuotti arvokasta tietoa suomalaisten lasten terveydestä ja hyvinvoinnista, ja se on auttanut lasten terveysseurannan kehittämistyössä. LATE-tutkimusaineisto kattaa eri puolilta Suomea kerätyn pilottitutkimuksen (10 terveyskeskusta) aineiston ja erillisotokset Kainuun maakunnasta ja Turusta.
LATE-tutkimusaineisto

Lasten ja nuorten terveysseurannan jatkotutkimus (LATE 2013)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa loppuvuodesta 2013 LATE-tutkimukseen osallistuneille lapsille ja heidän perheilleen jatkotutkimuksen. Lasten ja nuorten terveysseurannan jatkotutkimuksen tavoitteena on saada tietoa lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin tilassa tapahtuneista muutoksista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimustietoa kerätään kyselylomakkeella. Jatkotutkimukseen kutsutaan kaikki aikaisempaan LATE-tutkimukseen osallistuneet perheet sekä nuoriksi aikuisiksi varttuneet tutkitut.
LATE 2013 -kysely

Lisätietoja

Aiemmin toteutetun LATE-tutkimuksen tuloksiin voi tutustua internetissä Terveytemme-sivustolla:
LATE-tutkimuksen tulokset