Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamallin arviointi- ja implementointitutkimus

Kesto:

1.3.2023–31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Tutkimuksessa arvioidaan Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamallin käytettävyys ja sovellettavuus Suomessa kuntatasolla. Malli perustuu Australiassa kehitettyyn Act, Belong, Commit -malliin.

Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamalli on vaikuttavaksi todettu mielenterveyden edistämisen malli, joka perustuu kolmeen viestiin: A: Toimi - ole aktiivinen, B: Osallistu- yhdessä muiden kanssa, ja C: Omistaudu - itsellesi merkityksellisiin asioihin. Malli vahvistaa mielenterveyden edistämistä ja mielen hyvinvointia niin väestötasolla kuin eri kohderyhmissä sekä yhteistyötä eri toimijoiden kesken mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteita ovat: 

  • muodostaa systemaattinen kokonaisuus Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamallin sekä samankaltaisten toimintamallien implementointia koskevasta tutkimustiedosta (kattava kuva implementoinnin ja vaikuttavuuden kannalta olennaisesta tutkimustiedosta)
  • tuottaa tietoa Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamallin implementoinnin onnistumista edistävistä tekijöistä pilotoivissa hankkeissa, mallin soveltuvuudesta eri kohderyhmille sekä potentiaalisista vaikuttavuuden mekanismeista
  • tuottaa tietoa siitä, onko osallistujien mielen hyvinvointi muuttunut osallistumisen myötä
  • kehittää ja pilotoida uusi mielen hyvinvoinnin lukutaidon mittari mielenterveyden edistämisen arviointiin.

Toteutus

THL toteuttaa arviointi- ja implementaatiotutkimuksen väestötason mielenterveyden edistämisen toimintamallista, Mielen hyvinvoinnin ABC -toimintamallista.

Toimintamallia pilotoidaan neljässä kunnassa eri kohderyhmille vuosina 2023-2024. Arviointi- ja implementointitutkimus toteutetaan näissä kunnissa monimenetelmällisesti hyödyntäen kyselytutkimusta sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluita.

Yhteistyökumppanit

Pilottikunnat: Haapavesi, Kauniainen, Liminka ja Turku.
Lisäksi Itä-Suomen yliopisto pilotoi mallia Työ ja mielen hyvinvointi - Mieliteko 2.0 -ohjelmassa.

Rahoitus

STM ja THL

Yhteystiedot

Nina Tamminen 
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7331
[email protected]

Teemu Vauhkonen 
erikoistutkija
puh. 029 524 8300
[email protected]

Johanna Cresswell-Smith (mielen hyvinvoinnin lukutaidon mittari)
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7351 
[email protected]