Mielenterveys ja huono-osaisuus elämänkaaren alussa: tutkimus geeneistä, perhetaustasta ja elinoloista (MEDIG)

Kesto:

2021-2025

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Suomen Akatemian rahoittama akatemiahanke (päätösnumero 342605) lisää ymmärrystä terveyserojen ja huono-osaisuuden periytymisen taustalla vaikuttavista mekanismeista. 

Tavoitteet

Tavoitteena on tutkia geenien, perhetaustan ja elinolojen sekä niiden vuorovaikutuksen vaikutuksia lapsuuden, nuoruuden ja varhaisaikuisuuden mielenterveyteen ja huono-osaisuuteen. Analysoimme mielenterveyden roolia huono-osaisuuden periytymisessä ja vanhempien sosioekonomisten resurssien yhteyttä siihen, miten sairaudet vaikuttavat sosioekonomisiin eroihin.

Toteutus

Ainutlaatuisen ja kattavan suomalaisen rekisteri- ja geeniaineiston, monitieteisten näkökulmien ja uusimpien tilastotieteellisten menetelmien ansiosta tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten sosiaaliset terveyserot syntyvät ja miten huono-osaisuus siirtyy sukupolvilta toisille. Geneettistä alttiutta analysoidaan polygeenisillä pisteillä, jotka perustuvat aiempiin genominlaajuisiin assosiaatiotutkimuksiin. 

Hankkeen pääasialliset tutkimuskysymykset: 

  1. Missä määrin mielenterveyden sosioekonomiset erot lapsuudessa selittyvät mielenterveysongelmien geneettisellä alttiudella ja vanhempien mielenterveysongelmilla?
  2. Toimivatko elämänkaaren alkupään mielenterveysongelmat välittäjinä, jotka siirtävät vanhempien sosioekonomisen aseman lapselle? 
  3. Onko havaittavissa geeni-ympäristö yhteisvaikutusta siten, että vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa lapsen geneettisen riskin toteutumiseen? 
  4. Kasaantuuko hyvä- ja huono-osaisuus elämänkaaren alkupäässä? 

Hanke tuottaa samalla tietoa toimenpiteistä, joilla hyvinvointia voidaan edistää elämänkaaren alussa. Hanke on ensimmäinen sosiogeneettinen tutkimushanke THL:ssä ja sen myötä on tarkoitus vahvistaa sosiogeneettisen tutkimuksen osaamista Suomessa.

Yhteistyökumppanit

  • Turun yliopisto
  • INVEST lippulaiva

Rahoitus

  • Suomen Akatemia (päätösnumero 342605)

Yhteystiedot

Hankkeen johtaja
Maria Vaalavuo 
Johtava tutkija
puh. 029 524 6754
[email protected]

Henrik Dobewall 
Erikoistutkija
puh. 029 524 8389
[email protected]