Multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease (MONICA)

Kesto:

1979–

Vastuuyksikkö:

Väestönterveys

Muualla verkossa:

Maailman terveysjärjestön  hanke, jossa selvitettiin sydän- ja verisuonitautisairastuvuutta, riskitekijöitä ja hoitoa 21 maassa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli seurata kymmenen  vuoden ajan väestötason muutoksia sydän- ja verisuonitautien kuolleisuudessa, sairastuvuudessa, riskitekijöissä ja hoitokäytännössä sekä selvittää muutosten keskinäiset yhteydet.

Toteutus

32 alueella 21 maassa toteutettiin vuosina 1979-1997 väestöotostutkimuksia ja tautirekisteröinti. Kansanterveyslaitoksella toimi kansainvälinen tietojenkäsittelykeskus. THL vastaa nyt arkistoidun tietokannan ylläpidosta ja tiedon käytettävyydestä jatkotutkimuksiin.

Yhteistyökumppanit

WHO, 32 tutkimuslaitosta ja yliopistoa  (mukaanlukien THL) 19 Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan maasta sekä  Australiasta ja Uudesta Seelannista.

Rahoitus

Projektin aktiiviaikana maailman terveysjärjestö (WHO), Yhdysvaltain terveysinstituutti (NIH), Euroopan Unioni, Kansanterveyslaitos. Nyt THL.

Yhteystiedot

Kari Kuulasmaa
tutkimusprofessori
puh. 029 524 8639
sähköposti: [email protected]