Julkaisut

Fahy N, Sagan A. Use of digital health tools in Europe: before, during and after COVID-19. Policy Brief 42. European Observatory on Health Systems and Policies.

Heino O, Heikkilä M, Rautiainen P. Tietämisen sietämätön keveys:ei-tietämisen merkitys järjestelmien kriisiytymisessä. Tiedepolitiikka Vol 47 (4 )(2022), 7-13.

Heino O, Heikkilä M, Rautiainen P. Caging identified threats – Exploring pitfalls of state preparedness imagination. International Journal of Disaster Risk Reduction, 78, August 2022, 103121.

Huhtakangas M, Kihlström L, Karreinen S, Keskimäki I, Tynkkynen L-K (2022) ”A basic frame existed but was not followed” – Finnish public health system´s response to COVID-19.  European Public Health Conference. European Journal of Public Health, 32, Issue supplement 3. 

Huhtakangas M, Paananen H, Kihlström L, Rautiainen P, Keskimäki I, Karreinen S, Tynkkynen L-K. ”Peruskehikko on olemassa, mutta sitä ei seurattu” – asiantuntijanäkemykset kansanterveysjärjestelmän toiminnasta ja ketterästä hallinnasta COVID-19-pandemiassa vuosina 2020–2021.  Hallinnon Tutkimus 41(2), 140-168.

Hämäläinen S, Keskimäki I. Selvitäänkö seuraavasta pandemiasta vähemmin kolhuin? Suomen Lääkärilehti 2022;77(45-46):1903.

Janhonen K, Paananen H, Kihlström L, Karreinen S, Viita-aho M, Keskimäki I, Tynkkynen L-K. Varautuminen ja kriisinhallinta edellyttävät yhteistyön ja inhimillisten voimavarojen johtamista. Policy Brief WELGO, Strateginen tutkimus. 

Karreinen S, Paananen H, Kihlström L, Janhonen K, Huhtakangas M, Viita-aho M, Tynkkynen LK. Living through uncertainty: a qualitative study on leadership and resilience in primary healthcare during COVID-19. BMC Health Services Research 2023;23:233. 

Karreinen S, Rautiainen P, Keskimäki I, Satokangas M, Viita-aho M, Tynkkynen L-K. Pandemic preparedness and response regulations in Finland: Experiences and implications for post-COVID-19 reforms. Health Policy 2023;132:104802. 

Karintaus L. Kyberhyökkäykseen varautuminen terveydenhuolto-organisaatiossa. Tapaustutkimus. Diplomityö, Tampereen yliopisto, Tietojohtaminen. Toukokuu 2022.

Kihlström L, Huhtakangas M, Karreinen S, Keskimäki I, Tynkkynen L-K. Kenenkä vastuulla tää nyt sitten on? Ei ehkä ainakaan meidän:" COVID-19 hallinta ja johtaminen Suomessa. Tutkimuksesta tiiviisti 27/2022, THL.

Kihlström L , Huhtakangas M, Karreinen S, Viita-aho M, Jormanainen V, Keskimäki I, Tynkkynen L-K. (2021). Globaali pandemia ja paikalliset ratkaisut - COVID-19 pandemian paikallinen hallinta ja johtaminen Suomessa. Tutkimuksesta tiiviisti 52/2021, THL.

Kihlström L, Huhtakangas M, Karreinen S, Viita-aho M, Keskimäki I, Tynkkynen L-K (2022) ”Local cooperation has been the cornerstone”: facilitators and barriers to resilience in a decentralized health system during COVID-19 in Finland. Journal of Health Organization and Management.

Kihlström L, Huhtakangas M, Karreinen S, Keskimäki I, Tynkkynen L-K (2022) Resilienssin stressitesti? Oppeja Covid-19-pandemian hallinnasta ja johtamisesta Suomessa. Teoksessa: Karvonen S, Kestilä L, Saikkonen P (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2022. 310-332. 

Kihlström L, Janhonen K, Karreinen S, Keskimäki I, Tynkkynen L-K. Varautuminen on muutakin kuin maskeja. Suomen Lääkärilehti / Finnish Medical Journal 2023;78:558–9.

Kihlström L, Siemes L, Huhtakangas, M, Keskimäki I, Tynkkynen L-K. Power and politics in a pandemic: insights from Finnish health system leaders during COVID-19. Social Science & Medicine 2023. 

Paunu A, Väyrynen H, Helander N. (2022). Knowledge Management and Benchmarking for Health Care System Development Activities (pdf, 449kt). In Proceedings of the 14th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management - KMIS, ss. 163-168. 

Saunes I, Vrangbæk K, Byrkjeflot H, Jervelund S,  Okkels H, Tynkkynen L-K, Keskimäki I, Sigurgeirsdóttir S, Janlöv N, Ramsberg J, Hernández-Quevedo C, Merkur S,  Sagan A, Karanikolo M. (2022). Nordic responses to Covid-19: Governance and policy measures in the early phases of the pandemic. Health Policy, Special issue, Vol 126. Issue 5, ss. 418-426. 

Tenhovuori S, Herrala J, Ackerman E, Helander N. ”Dataa on, käytetäänkö sitä?”  ProTerveys, 2021, Nro4-5, ss. 24-25.

Tiirinki H, Tynkkynen L-K, Sovala M, Atkins S, Koivusalo M, Rautiainen P, Jormanainen V, Keskimäki I. (2020) COVID-19 pandemic in Finland – preliminary analysis on health system response and economic consequences. Health Policy and Technology 2020;9(4):649-662. 

Tiirinki H, Viita-aho M, Tynkkynen L-K, Sovala M, Jormanainen V, Keskimäki I. COVID-19 in Finland: Vaccination strategy as part of the wider governing of the pandemic. Health Policy and Technology 2022;11(2):100631.  

Tynkkynen L-K & Keskimäki I. (2020) Terveys- ja hyvinvointieroja on torjuttava myös koronapandemian aikana. Teoksessa Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan eettinen neuvottelukunta (ETENE): COVID-19-epidemian eettinen arviointi (pdf, 2,9Mt) . ETENE-julkaisuja 47. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 56-58.

Tynkkynen L-K ym. (2020) COVID-19 Health System Response Monitor: Finland. European Observatory on Health Systems and Policies.

Tynkkynen L-K ym. Finland’s response to the coronavirus pandemic. HEPL blog series: Country Responses to the Covid19 Pandemic. Cambridge Core blog, April 6, 2020.

Vainikainen J. (2023) Terveydenhuollon koronakriisinhallinta: Media-analyysi terveydenhuollon tietojärjestelmistä koronakriisinhallinnassa. Tampere yliopisto. Diplomityö.

Väyrynen H, Paunu A, Helander N. (2022). The Role of Data in Crisis Management Models in the Health Care Context. In Proceedings of the 14th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management - KDIR, ss. 337-344. 

Väyrynen H, Vainikainen J, Paunu A, Helander N, Tenhovuori S. (2023). Technology and Information Management Supporting Resilience in Healthcare and Rescue Systems. In: Scholl, H.J., Holdeman, E.E., Boersma, F.K. (eds) Disaster Management and Information Technology. Public Administration and Information Technology, vol 40, pp.35-49. Springer, Cham. 

Waitzbergab R, Gerkens  S, Dimova A, Bryndová L, Vrangbæk K, Jervelund S, Birk H, Rajan S, Habichth T, Tynkkynen L-K,  Keskimäki I, Or Z,  Gandr C, Winkelmann J, Ricciardi W, Giuliode Belvis A, Poscia A, Morsella A, Quentin W. (2022). Balancing financial incentives during COVID-19: A comparison of provider payment adjustments across 20 countries. Health Policy, Special issue, Vol 126. Issue 5, ss. 722-723.