Muutosjoustavuus, kriisivalmius ja huoltovarmuus suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä (RECPHEALS)

Kesto:

21.08.2020–30.11.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

RECPHEALS-hanke kehittää keinoja, joilla suomalaisen terveydenhuollon muutosjoustavuutta, kriisivalmiutta ja huoltovarmuutta voi parantaa.

Tausta

Terveydenhuollon muutosjoustavuus, kriisivalmius ja huoltovarmuus ovat tärkeitä, kun yhteiskunta kohtaa kriisi- ja häiriötilanteita. COVID-19-pandemia on tuonut näkyviin niin hyviä käytänteitä kuin haavoittuvuuksiakin terveydenhuoltojärjestelmän toiminnassa.

Analysoimalla terveydenhuollon toimintaa pandemian aikana on mahdollista selvittää, millainen kyky terveydenhuoltojärjestelmällä on varautua kriiseihin ja hallita niitä. 

Tavoitteet

  • Tuottaa terveydenhuollon johtamisen työvälineeksi toimintamalli, jolla terveydenhuoltojärjestelmän resilienssiä ja kriisienhallintaa voi tukea. 
  • Hahmottaa mahdollisia terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvia uhkia. COVID-19-pandemian ohella terveydenhuollon toimintakykyä uhkaavat myös muut kriisit, esimerkiksi suuronnettomuudet tai terveydenhuollon tietojärjestelmiin kohdistuvat kyberhyökkäykset.
  • Arvioida terveydenhuoltojärjestelmän kykyä varautua uhkiin.
  • Kehittää ja arvioida keinoja, joilla terveydenhuoltojärjestelmä voi varautua uhkiin ja hallita niitä.

Toteutus

Hanke hyödyntää kansallisen tason politiikka-analyysiä, tapaustutkimuksia, monimenetelmällistä tutkimusotetta sekä laajaa haastattelu- ja asiakirja-aineistoa.

Hanke koostuu neljästä eri työpaketista: 

  1. Koronapandemian aikainen johtaminen ja päätöksenteko, pandemian hallinta sekä opit tulevaisuuden kriisivarautumiseen
  2. Tunnettujen kriisiskenaarioiden tuolle puolen – terveydenhuoltojärjestelmän kyky hallita erilaisia uhkia
  3. Erilaisten kriisien vaikutus terveydenhuoltojärjestelmän toipumiskykyyn
  4. Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän resilienssi- ja kriisinjohtamismallin rakentaminen

Tutustu RECPHEALS-hankkeen työpaketteihin

Yhteistyökumppanit

Tampereen yliopisto (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, johtamisen ja talouden tiedekunta) 

Rahoitus

Suomen Akatemian Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimuksen erityisrahoitus

Yhteystiedot

Ilmo Keskimäki
tutkimusprofessori

puh. 029 524 7256

sähköposti: [email protected]

Hankkeen tietosuojailmoitukseen voit tutustua tästä:

Tietosuojailmoitus (pdf 75 kt)

Seuraa myös sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #RECPHEALS