NEET-nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveysstrategian 2020-30 kuva, jossa on ikonihahmoina ihmisiä, puita ja taloja.

Kuvituskuva, jossa nuori nainen istuu portailla

Kesto:

1.1.2020 - 31.12.2022

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

NEET-nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishankkeessa uudistetaan sisällöllisesti ja toiminnallisesti nuorten mielenterveyspalveluita, mielenterveysoikeuksia sekä syrjäytymisen ehkäisyä kansallisen mielenterveysstrategian mukaisesti.

Tavoitteet

Kehittämishankkeen tavoitteena oli

  • selvittää opiskelu- ja työterveydenhuollon ulkopuolella olevien NEET-nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluissa käytössä olevia toimivia käytäntöjä, yhteistyömalleja ja palvelupolkuja 
  • kerätä tietoa toimivista yhteistyökäytänteistä mielenterveys- ja päihdeongelmiinsa tukea tai hoitoa tarvitsevien NEET-nuorten tavoittamiseksi, tuen tarpeen tunnistamiseksi, tukemiseksi, hoitoon ohjaamiseksi ja hoitamiseksi
  • kerätä tietoa toimivista yhteistyökäytänteistä näiden henkilöiden mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitamiseksi
  • selvittää NEET-nuoria kohtaavien ammattilaisten mielenterveysosaamisen tarpeita erityisesti mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja hoitamisessa 
  • tuottaa kerätyn ja tutkitun tiedon pohjalta suositus, joka edesauttaa toimivien työtapojen kehittämistä ja levittämistä valtakunnallisesti. Suosituksessa kuvataan, miten ja millaisissa palveluissa, toimintamalleissa ja yhteistyössä hoito ja hoitoon ohjaaminen voisi terveydenhuollossa parhaiten onnistua sekä miten NEET-nuorten tuen tarpeen tunnistaminen, tuki ja hoitoon ohjaaminen muissa palveluissa voitaisiin tehdä. 

Toteutus

Selvityksessä kerättiin tietoa toimivista yhteistyökäytänteistä mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitsevien NEET-nuorten tavoittamiseksi, tuen tarpeen tunnistamiseksi, tukemiseksi, hoitoon ohjaamiseksi ja hoitamiseksi sekä kyselyin että fokusryhmähaastatteluin.

Samalla selvitettiin NEET-nuoria kohtaavien eri alojen ammattilaisten mielenterveysosaamisen tarpeita erityisesti mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja hoitoon ohjaamisessa.

Tuotetun tiedon pohjalta luotiin kehittämistyöpajoissa suositus NEET-nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden toteuttamiseksi niin, että palveluista rakentuu sujuva palvelukokonaisuus.

Selvityksen kohderyhmää olivat NEET-nuoria kohtaavat ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset mm. terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta, nuorisotoimesta, työvoimapalveluista ja poliisista. 

Yhteistyökumppanit

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Piia Karjalainen
erikoistutkija
puh. 029 524 8200
[email protected]