NordicWelfAir (NWA)

Kesto:

01.08.2015–31.07.2023

Vastuuyksikkö:

Ympäristöterveys

Muualla verkossa:

NordicWelfAir-hankkeessa (NWA) arvioidaan ilmansaasteiden pitoisuuksien, koostumuksen ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä tutkitaan vaikutusten jakautumista väestössä.

Tavoitteet

  • Päästöjen ja pitoisuuksien sekä väestöaltistuksen mallinnus 1 km x 1 km tarkkuudella kattaen kaikki Pohjoismaat (työpaketit 1 ja 2)
  • Ilmansaasteiden kemiallisen koostumuksen ja terveysvaikutusten välisten yhteyksien analysointi ja uusien pitoisuus-vaste funktioiden muodostaminen (työpaketti 3)
  • Terveysvaikutusten arviointi Pohjoismaissa väestösyyosuusmenetelmiä käyttäen (työpaketti 4)
  • Taloudellisten kustannusten arviointi (työpaketti 4)
  • Sosioekonomisten vaikutusten arviointi sekä vaikutus hyvinvoinnin jakaantumiseen (työpaketti 5)
  • Ymmärryksen lisääminen väestötieteellisten, sosiaalisten ja ympäristötekijöiden vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin (työpaketti 5) 

Toteutus

Työ toteutetaan viidessä työpaketissa, joista THL on pääasiassa mukana työpaketeissa 3 ja 4. 

Yhteistyökumppanit

Hankkeessa on mukana 16 yhteistyökumppania viidestä pohjoismaasta: Suomi (3), Ruotsi (3), Tanska (4), Norja (4) ja Islanti (2). 

Suomesta THL:n lisäksi mukana ovat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Ilmatieteenlaitos (IL). 

Rahoitus

Nordforsk

Yhteystiedot

Heli Lehtomäki
tutkija
puh. 029 524 7004
sähköposti: [email protected]