Nuorten palvelut tienhaarassa – kartoitus nuorten sote-palvelujen haasteista hyvinvointialueilla (NUPAT)

Kesto:

1.9.2022–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Hankkeessa kartoitetaan sote- ja nuorisoalan ammattilaisten näkemyksiä hyvinvointialueiden ja kuntien välisestä yhteistyöstä.

Tavoitteet

  • Miten nykyisissä palvelumalleissa toteutuvat lasten oikeuksien sopimuksen takaama nuorten toimijuus ja toisaalta moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen?
  • Miten eri alojen asiantuntijat arvioivat nuorten palveluiden saatavuuden ja sopivuuden toteutumista erilaisissa tilanteissa uudessa organisaatiomallissa? 

Toteutus

Tutkimus tehdään haastattelemalla ammattilaisia pienryhmänä tai yksilöinä hyödyntäen sisäkkäistä vinjetti- l. tarinaskenaariomenetelmää. Tutkimusalueet ovat Pohjois-Savon ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueet.

Yhteistyökumppanit

Itä-Suomen yliopisto, Nuorisotutkimusverkosto

Rahoitus

Tutkimuksen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Yhteystiedot

Sakari Karvonen
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7449
sähköposti: [email protected]