Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke (OK-hanke)

Kesto:

1.4.2016–31.3.2019

Vastuuyksikkö:

Päihteet ja riippuvuudet

Muualla verkossa:

Valtakunnallisen hankkeen päämääränä on lisätä korvaushoidossa olevien sosiaalista osallisuutta ja sitä vahvistavia toimintamalleja.

Tavoitteet

THL:n osahankkeen tavoitteena on tukea OK-hankkeen muita osahankkeita osallisuutta lisäävien työmuotojen mallintamisessa sekä edistää niiden leviämistä.

Toteutus

THL:n osahanke toteutetaan: 1) tekemällä selvitys opioidikorvaushoitoa toteuttavien yksiköiden potilaiden osallisuuden vahvistamisesta (vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta) ja yhteistyöstä työelämävalmiuksien lisäämiseksi. Tulokset raportoidaan alan ammattijulkaisuissa sekä välitetään selvityksen tuloksia seminaareissa ja verkostopäivillä. 2) tukemalla Innokylän hyödyntämistä OK-hankkeen osahankkeissa mallinnettavien opioidikorvaushoidossa olevien osallisuutta vahvistavien työmuotojen ja toimintamallien kuvaamiseksi. 3)  järjestämällä opioidikorvaushoitoa toteuttavien yksiköiden verkostopäivät vuosina 2016, 2017 ja 2018.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen pää- ja osatoteuttajat:

 • A-klinikkasäätiö (päätoteuttaja)
 • Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
 • Seurakuntaopisto
 • Sovatek-säätiö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tukikohta ry

Yhteistyötahot: 

 • Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Päihdepsykiatrian yksikkö
 • KoKoA - Koulutetut kokemusasiantuntijat ry
 • Kuopion päihdepalvelusäätiö
 • Kuopion yliopistollinen sairaala Päihdepsykiatrian yksikkö
 • Seinäjoen kaupungin päihdepalvelut
 • Ventuskartano Kokkolasta.

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Toimintalinja 5: Osallisuus ja köyhyyden torjunta. Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Yhteystiedot

Airi Partanen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7489
sähköposti: [email protected]