Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan (DigiIN)

Kesto:

01.08.2019–31.08.2025

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

DigiIN-hanke tuottaa tieteellistä tietoa ja luo ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyvät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa.

Tavoitteet

  • Uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria.
  • Saada parempia sähköisiä palveluja kaikille.
  • Ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä.

Toteutus

Hanke on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ja se toteutetaan THL:n, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Ikäinstituutin välisenä yhteistyönä.

Yhteistyökumppanit

  • Aalto-yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Ikäinstituutti
  • Jyväskylän yliopisto
  • Laurea-ammattikorkeakoulu

Rahoitus

Strategisen tutkimuksen neuvosto

Yhteystiedot

Tarja Heponiemi (konsortion johtaja)
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 5247434
sähköposti: [email protected]