Parempi tietopohja ja palvelujen optimointi sote-uudistuksen tueksi (IMPRO)

Kesto:

1.1.2018–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus

Muualla verkossa:

IMPRO tuottaa tutkittua tietoa sote-palveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Tutkia eri potilasryhmien palveluiden saatavuutta, saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja kustannuksia hyödyntäen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoja ja paikkatietoja.
  2. Kehittää menettelytapoja ja työvälineitä hoidon laadun arviointiin ja terveyspalvelujen suunnitteluun käytettäväksi sote-alueilla.

Toteutus

Rakennamme ja testaamme koko maan kattavan sosiaali- ja terveysalan palvelujen paikkatietokannan, joka sisältää sote -yksiköiden tarkat sijaintitiedot, tietoja toimialasta ja palvelutarjonnasta sekä käytettävissä olevista resursseista.

Tutkimme hoidon laatua analysoimalla kansanterveydellisesti keskeisten ja paljon palveluita käyttävien potilasryhmien hoitopolkuja ja hoidon tuloksia ennen ja jälkeen sote-uudistuksen.

Tutkimme menetelmiä, joilla voidaan arvioida integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannusvaikuttavuutta.

Politiikkasuositukset

Sote-palvelujen maantieteellinen saavutettavuus vaikuttaa terveyden tasa-arvoon: Palvelujärjestelmän tilannekuvaa tulee seurata järjestelmällisesti ajantasaisen sijainti- ja kapasiteettitiedon avulla

Alkoholin käytöstä aiheutuneiden sote-kustannusten hillitseminen on mahdollista: tämä edellyttää parempaa hoitoon pääsyä sekä kokonaisvaltaista ja ennakoivaa otetta palveluilta

Liikkumistarvetta vähentävät hoitomuodot tuovat yhteiskunnallisia säästöjä: matkakustannukset ja aikamenetykset olisi tärkeää huomioida sote-päätöksissä

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen on vielä matkaa: Päättäjien tulee varmistaa palvelujen tarkempi kohdentaminen ja toiminnallinen integraatio sote-palveluissa

Yhteistyökumppanit

  • Itä-Suomen yliopisto
  • Aalto-yliopisto
  • Oulun yliopisto

Rahoitus

Suomen akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto

Yhteystiedot

Tiina Laatikainen
tutkimusprofessori
puh. 029 524 8936
sähköposti: [email protected]