Perfluoratut alkyyliyhdisteet 1-vuotiaiden lasten seerumissa (PFLAPSET)

Kesto:

01.03.2022–28.02.2023

Vastuuyksikkö:

Ympäristöterveys

Muualla verkossa:

PFLAPSET-tutkimuksesta saadaan tietoa suomalaisten lasten PFAS-pitoisuuksien nykytilanteesta. Tulosten perusteella voidaan arvioida riskinhallintatoimien tarvetta. Edelliset tiedot ovat vuodelta 2006, jolloin BMDL10-pitoisuus ylittyi noin kolmasosalla 1-vuotiaista tutkituista lapsista.

Syyskuussa 2020 EFSA julkaisi riskinarvioinnin, joka koski neljän PFAS-yhdisteen saantia ravinnosta (PFOS, PFOA, PFNA ja PFHxS). Eläinkokeiden ja epidemiologisten tutkimusten perusteella EFSA tunnisti PFAS-yhdisteiden kriittiseksi vasteeksi immunotoksisuuden.

Riskinarvion lähtöarvoksi EFSA valitsi heikentyneen vasta-aineiden muodostuksen BMDL10-pitoisuuden 17,5 ng/ml 1-vuotiaan lapsen seerumissa (matalan riskin raja). BMDL10 tarkoittaa seerumin PFAS-pitoisuutta, joka heikentää vasta-aineiden muodostumista 10 prosenttia.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, aiheuttavatko PFAS-yhdisteet EFSA:n riskinarvion valossa riskiä suomalaisten lasten immuunivasteen heikkenemiselle.

Toteutus

Tutkimuksessa hyödynnetään vuonna 2019 syntyneiden 1-vuotiaiden lasten seeruminäytteitä, jotka on aiemmin kerätty tyypin 1 diabetesta tutkivassa DIPP-tutkimuksessa. Näytteiden hyödyntäminen tämänkaltaiseen tutkimukseen sisältyy DIPP-tutkimukselle myönnettyyn eettiseen lupaan. THL analysoi näytteet anonymisoituina.

PFAS-yhdisteet analysoidaan yhteensä 300 Oulussa, Tampereella ja Turussa asuvan lapsen seeruminäytteestä.

Yhteistyökumppanit

Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Panu Rantakokko
Tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 6395
[email protected]